Nu börjar specialiseringen

Förberedelse är allt och det är många detaljer att hålla reda på när CBRN-kompaniet ska genomföra en insats. Soldaterna befinner sig i ett utbildningsskede då de fyra plutonerna utvecklar sina kunskaper och färdigheter inom respektive huvuduppgift.

Soldat ur en underrättelsegrupp tar ett objektsprov på ett skyddsmaskfilter. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Detektion på omärkt behållare med misstänkt C-stridsmedel.
Detektion på omärkt behållare med misstänkt C-stridsmedel. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Detektion på omärkt behållare med misstänkt C-stridsmedel. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC

Utbildningen som bedrivs för de värnpliktiga under vårterminen är till största delen inriktad på CBRN-specifika uppgifter. Det första delmålet är kompaniövningen, CBRN 1, då hela kompaniets kunskaper dels prövas och dels vidareutvecklas.

Rekognoserings- och underrättelseplutonerna har lärt sig att använda varnings- och handdetekteringsinstrument. Därutöver har de övat på att genomföra rekognosering av områden för att översiktligt kartlägga riskobjekt för eventuell vidare kartläggning och provtagning. Rekognoseringsplutonen, som är mer inriktad på detektering på stora avstånd, har övat användning av CBRN-detekteringsfordon 05 (Patria).

– Det är skönt att äntligen få börja med facktjänsten och få köra vagnen lite oftare, säger patriaföraren Petter Sandlund.

Samtidigt har Ledningsplutonen haft fördjupad signalistutbildning för att kunna samordna den information som rekognoserings- och underrättelsegrupperna rapporterar in. Sambandet är förstås alltid viktigt, men blir extra viktigt då Swea kompanis grupper förväntas vara oberoende av andra förband och arbeta långt ifrån det egna förbandet.

Underhållsplutonen har även i år uppgiften att sanera kontaminerad personal och fordon. Utbildningen är främst inriktad på Saneringssystem 06 som är ett mobilt och oberoende system med hög kapacitet för sanering av vägar, broar, fordon, materiel och personer. Underhållsplutonens lastbilsförare har också gått en vidareutbildning i transport av farligt gods (ADR).

Underrättelseplutonen har utbildats på sanering, men med fokus på ett mer fältmässigt system för sanering av egen grupps personal.