NBG kompanierna börjar ta form

Förband från Revinge i söder till Boden i norr samlades under vecka 12 i Enköping. Uppgiften som stod för dörren var rekrytering av förbanden som ingår i Nordic Battlegroup, NBG11 och den strategiska reserven.

En telefon och en dator är arbetsredskapen när de ringer runt för att prata med dem som är intressanta för befattningarna. Foto: Jasin Ulama/Försvarsmakten

Från P 4 i Skövde kom pluton- och kompanichefer från skytte- och trosskompaniet som ingår i NBG. Målet med veckan var att kalla lämpliga kandidater till den testhelg som ska genomföras på P 4 under helgen 16-18 april. Där fortsätter uttagningarna baserat på de medicinska och fysiska tester samt intervjuer som ska göras då.

– Testhelgen är unik har jag märkt, andra baserar uttagning och anställning enbart på kontroll i olika register och en telefonintervju, säger Stefan Good, sjukvårdsplutonchef på Södra Wadsbo.

Första dagen höll personal från bland annat HR-centrum föreläsningar kring ämnen som intervjuteknik, det nya rekryteringssystemet Match-IT och erfarenheter dragna från tidigare rekryteringar.
– Det gäller att hitta rätt person bland tusentals ansökningar, vilket inte är en lätt uppgift menar Andreas Ewaldsson som är plutonchef på skyttekompaniet.

Rekryteringen går ut på att matcha individer mot de krav som gäller för en viss befattning. Det kan handla om förarbevis, vapenutbildning eller civila behörigheter som personen måste ha för att vara aktuell för en anställning. Eventuella problemområden måste också identifieras som exempelvis fysiska skador, medicinska åkommor eller problem på det personliga planet. Det är viktigt för att soldaten vid en eventuell insats ska kunna fungera under svåra förhållanden med stark stress under lång tid.

Större delen av veckan går ut på att förbereda och genomföra telefonintervjuer. För att kunna förbereda soldaternas utbildning gäller det att hela tiden se hur väl de matchar mot kraven och vilka utbildningsbehov som finns. Detta är särskilt viktigt när det gäller förarbevis då motorutbildning är både resurskrävande och tar lång tid att förbereda.

Arbetet med rekryteringen kommer efter denna vecka att fortsätta med testhelgen, eventuell vakansrekrytering samt slutligen ett uttagningsbesked till den enskilde någon gång i början av maj.