Minnesceremoni i Nepal

En svensk delegation deltog i ceremonin till minne av den tragiska helikopterolyckan i Nepal där den svenske majoren Mats Norhult omkom den 3 mars 2008. Mats Norhult tjänstgjorde i FN-insatsen UNMIN i Nepal.

Fanvakt vid minnesceremonin. Foto: Alf Norbäck/Försvarsmakten
Bilder på de omkomna uppställda enligt nepalesisk sed.
Bilder på de omkomna uppställda enligt nepalesisk sed. Foto: Alf Norbäck/Försvarsmakten
Bilder på de omkomna uppställda enligt nepalesisk sed. Foto: Alf Norbäck/Försvarsmakten

Delegationen leddes av överstelöjtnant Stefan Sandborg som på två-årsdagen av olyckan lade ned en krans vid FN:s minnesplats i Katmandu, Nepal.


FN’s representant i UNMIN, Karin Landgren höll tal och hedrade de tio personer som omkom i fredens tjänst. Förutom den svenska delegationen så deltog bland annat representanter från Sydkorea, Ryssland och Nepal.