Mil.se blir forsvarsmakten.se

Snart byter Försvarsmaktens webbplats utseende och får bättre funktionalitet. Samtidigt byter webbplatsen domännamn från mil.se till forsvarsmakten.se. Under tiden fram till nylanseringen kommer uppdateringen av webbplatsen att vara begränsad.

Den 22 mars byter Försvarsmaktens webbplats design. Förutom ett förändrat utseende förbättrar vi bland annat mediaspelaren, rekryteringsinformationen och ansökningssidan för internationell tjänst. Mediaspelaren byts ut mot en flashbaserad spelare som har bättre tillgänglighet än den vi använder i dag.

Under tiden som vi integrerar den nya designen kommer webbplatsen inte att uppdateras i samma omfattning som normalt.

Den nuvarande adressen mil.se kommer under en övergångsperiod att fungera parallellt med den nya.

Försvarsmaktens e-postadresser påverkas inte av webbplatens adressbyte. E-postadresserna är fortfarande förnamn.efternamn@mil.se.