Miljöprövning av flygverksamhet på Uppsala flygplats klar

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län har nu fattat beslut om tillstånd till militär och civil flygverksamhet på Uppsala/Ärna flygplats enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

Länsstyrelsen har miljöprövat den militära och civila verksamheten och beslutat om särskilda villkor för verksamheten, bland annat om skydd för Fyrisån och bullerisolering av bostäder. Försvarsmaktens nuvarande verksamhet och den pågående civila verksamheten på flygplatsen kan fortsätta som tidigare.

Länsstyrelsens beslut öppnar möjligheter för Försvarsmakten att, i samarbete med Fortifikationsverket, gå vidare i arbetet med att föra in en civil aktör som kan driva hela eller en del av flygplatsen.