Miljonaffär med Finland

FMV har i dagarna tecknat ett avtal med Finland och den svenska Försvarsmakten om underhåll av komponenter till stridsvagnar. Det är Försvarsmaktens logistikorganisation FMLOG som får förtroendet.

Verkstaden i Skövde har spetskompetens på komponenter till Leopard-vagnar. Foto: Anders L Johansson

– Vår verkstad i Skövde har den speciella kompetens som krävs och det är bra att den utnyttjas, säger Ulf Nordlander som är chef för FMLOG.

Inom ramen för det nordiska samarbetet om försvarsmateriel har FMLOG redan gjort underhåll åt Danmark. Enstaka komponenter från Norge har man också tagit hand om. Men avtalet med Finland är unikt.

– Finland har haft som princip att sköta underhåll i den egna organisationen, nu bryter man den och det ser jag som ett erkännande av vår skicklighet, säger Ulf Nordlander. Det ger oss möjlighet att vidmakthålla kompetensen, även när underhållet av svenska vagnar minskar i volym.

Avtalet är en miljonaffär för Försvarsmakten och berör bland annat underhållet av motor- och transmission för stridsvagnen Leopard 2.