ME 02 övar i Atlanten och Medelhavet

HMS Carlskrona använder förflyttningen mot de pirathärjade farvattnen utanför Somalia till utbildning och övning.– Personalen går i ett trevaktssystem vilket gör att utbildningarna hålls vid tre tillfällen för att hela besättningen ska kunna utbildas, säger sekonden Frank Johnsson.

Bordningsstyrkans båt sjösätts för att nyttjas som övningsobjekt. Foto: Niclas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Fartygschefen meddelar besättningen sina prioriteringar.
Fartygschefen meddelar besättningen sina prioriteringar. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Några av fartygets rökdykare rycker ut för brandsläckning.
Några av fartygets rökdykare rycker ut för brandsläckning. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Fartygets sjukvårdsorganisation övar sig att ta hand om många skadade.
Fartygets sjukvårdsorganisation övar sig att ta hand om många skadade. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Fartygschefen meddelar besättningen sina prioriteringar. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Några av fartygets rökdykare rycker ut för brandsläckning. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Fartygets sjukvårdsorganisation övar sig att ta hand om många skadade. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten

– Under förflyttningen finns personal från Sjöstridsskolan, Ledningsregementet och flera av marinens förband ombord för att hjälpa till med utbildningen av besättningen. En stor del av utbildningspersonalen har varit med i tidigare marina internationella insatser och har därför mycket värdefulla erfarenheter att lämna över till oss, säger Frank Johnsson.

Håkan Nilsson är fartygschef:
– Utbildningsstödet betyder oerhört mycket för oss och det är en förutsättning för att vi på ett bra sätt ska kunna öva hela besättningen.

HMS Carlskrona fortsätter mot Alexandria, i Egypten, där det svenskledda styrkehögkvarteret (Force Headquarters, FHQ) kommer ombord. Därefter blir nästa stopp Djibouti, där fartygets helikopter kommer att ansluta.

Insatsen

HMS Carlskrona kommer att ingå i Operation Atalanta som är EU:s första marina insats. Syftet med Atalanta är att skydda FN:s livsmedelsprograms (WFP) hjälpsändningar till Somalia och sjöfarten utanför Somalias kust mot pirathotet.

Insatsen i området, för ME 02, påbörjas den 14 april. Under de fyra första månaderna kommer ett svensklett FHQ att leda EU:s örlogsfartyg i området från HMS Carlskrona.

Insatsen förlängs med ytterligare två månader, jämfört med ursprunglig plan, under hösten 2010. HMS Carlskrona avslutar således sin insats i mitten på november och väntas åter till i hemmahamnen i början av december.