Livgardet höll ceremoni för Försvarsmusiken

Vanligtvis deltar våra musikkårer i en mängd olika ceremonier där de spelar musik som bidrar till en känsla eller en stämning. Måndagen den 15 mars var det kårernas tur att stå i centrum för ceremonin. Det var dagen då Livgardet höll en ceremoni för att högtidliggöra Försvarsmusikens inträde i Livgardet. Musiken fick kårerna dock stå för själva.

Regementschef Håkan Hedlund visiterade. AMK till vänster i bild och MMK med flaggtrumslagare Karin Svensson till höger. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Minnesmedalj över nedlagda Försvarsmusikcentrum delades ut under ceremonin.
Minnesmedalj över nedlagda Försvarsmusikcentrum delades ut under ceremonin. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Olle Hermansen är ny chef för Försvarsmusiken.
Olle Hermansen är ny chef för Försvarsmusiken. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Minnesmedalj över nedlagda Försvarsmusikcentrum delades ut under ceremonin. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Olle Hermansen är ny chef för Försvarsmusiken. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

I sitt anförande hälsade regementschef Håkan Hedlund de tre kårerna och staben välkomna in i Livgardet. Han delade också ut minnesmedalj över det nedlagda Försvarsmusikcentrum till Försvarsmusikens nya chef Olla Hermansen, kårernas chefer och regementstrumslagare. Övriga fick medalj under sammankomsten som hölls senare under eftermiddagen.
Olle Hermansen höll också ett anförande under ceremonin på helikopterplattan i Kungsängen. Trots de stora personalminskningar som försvarsmusiken drabbats av under detta sekel (Olle har varit med i 42 år) känner Olle stolthet över att de musiker som finns kvar är mycket skickliga och att kårernas genrebredd är så stor. Under ceremonin var det fokus på marscher. Livgardets dragonmusikkår (LDK) spelade Under värnplikt, skriven av Axel Jacobsson; Marinens musikkår (MMK) spelade Chefsmarsch av Victor Widqvist och Arméns musikkår framförde Göta livgardes marsch, som av några tros vara komponerad av JW Schubert (andra säger att ursprunget är okänt). Tillsammans spelade kårerna Svensk signalmarsch nr 1 av Ivar Vidner. Kanske blir det fler gemensamma framträdanden av kårerna framöver?

Hur känns det att bli en del av Livgardet?
Karin Svensson, flaggtrumslagare, MMK
– Det känns lite egendomligt. Jag hoppas att FöMus lever kvar även om det inte är ett eget centra. Det är viktigt att vi jobbar framåt med tydliga mål och en vision så att vi kan gå vidare. Det här är första gången på ganska länge som alla träffas, och det är jättekul. Ceremonin är en bra start, och jag hoppas att vi kan få göra en konsert tillsammans och att man i så fall kan anpassa musiken efter en stor orkester.


Hur känns det att bli en del av Livgardet?
Gustav Lundström, regementstrumpetare, LDK
– Livgardet har starka musiktraditioner som vi förvaltar och det är skönt att det avspeglar sig i organisationen och att Livgardets förmåga stärks. Det är viktigt att vi manifesterar detta på ett sätt som vi minns. Vi deltar på många ceremonier, men i dag var det lite annorlunda eftersom vi själva blev föremål för en ceremoni. Det är också skönt att träffas. Vanligtvis är vi ju ganska spridda eftersom vi har spelningar på olika håll och täcker upp för varandra.

Hur känns det att Försvarsmusiken går in i Livgardet?
Håkan Hedlund
– Det känns bra när verksamheterna till del syftar till samma sak. Stadsceremonielet står ju på två ben där det ena är musik och det andra är trupp. Nu får vi dem att samstämma bättre. Det är bra att samordningen hamnar under en gemensam ledning.