Lasta och lossa innan avfärd

F 17:s flygplatspluton har under veckorna 9, 11 och 12 deltagit i besättningsträningen inför uppsättandet av Swedish Air Element (SAE C-130) i Afghanistan. Övningen genomfördes tillsammans med transportflygenheten (TSFE) på F7 i Såtenäs.

Ett av övningsmomenten var invinkning av flygplanet. Foto: Stefan Garsten/Försvarsmakten
Lastning av palett var ett annat övningsmoment.
Lastning av palett var ett annat övningsmoment. Foto: Stefan Garsten/Försvarsmakten
Lastning av palett var ett annat övningsmoment. Foto: Stefan Garsten/Försvarsmakten

Uppgiften var att förbereda laster samt lasta och lossa flygplanet C-130 (Hercules), vilket är plutonens huvuduppgift. Under övningen var man uppdelad på tre täter så att alla soldater fick så mycket träning som möjligt. Soldaterna spelade in olika moment till besättningen, t.ex. trasig truck eller ny last, för att ge besättningen så verklighetslik träning som möjligt.
– Vi har fått genomföra all lastning och lossning medan C-130 har haft gående motorer, vilket har varit en helt ny och ganska jobbig miljö att jobba i, men väldigt nyttig, säger värnpliktiga Samantha Liljegren.

Både plutonsledningen och TSFE tycker att samarbetet fungerat mycket bra och att soldaterna gjort ett mycket gott jobb. Under slutövningsserien ser de fram emot att genomföra liknande moment för att fortsätta träningen av soldater, befäl och besättningar.