Läkare och sjuksköterskor till HMS Carlskrona för förlängd insats i Adenviken

Försvarsmakten rekryterar nu sjukvårdspersonal till en förlängning av insatsen i Adenviken. Det som behövs är kirurger, narkosläkare och anestesi-, operations- och intensivvårdssjuksköterskor.

Sjukvårdspersonal sökes till en insats med HMS Carlskrona. Foto: Försvarsmakten

Operation Atalanta genomförs i Indiska Oceanen och Adenviken av Europeiska Unionens flottstyrka, EU NAVFOR. Uppgiften är att skydda FN:s livsmedelsprograms (WFP) hjälpsändningar och sjöfarten i området mot sjöröveri. Försvarsmaktens bidrag under 2010 kallas ME02 och var ursprungligen planerad för en insats på fyra månader från 15 april till 15 augusti. Under samma tid ska flottstyrkans svenskledda högkvarter (FHQ) i Adenviken finnas ombord HMS Carlskrona.

Försvarsmakten förbereder nu en förlängning av insatsen under hösten 2010. För denna förlängning, från mitten av augusti, söker Försvarsmakten nu läkare och sjuksköterskor till förbandets traumagrupp (operationslag). Läs mer om insatsen i pdf-dokumentet som du hittar i högerspalten.