Kvinnor nyckeln till ökad säkerhet i Afghanistan

- Om vi ska kunna nå hela befolkningen i Afghanistan och kunna arbeta för säkerhet för alla människor här så behövs det att män och kvinnor, både från de internationella säkerhetsstyrkorna och från den afghanska polisen och militären, jobbar tillsammans. Det sa tjänsteförrättande chefen för den svenska afghanistanstyrkan, överstelöjtnant Jerker Sundström, när han deltog vid invigningen av Women’s Garden i Mazar-e-Sharif.

Tjänsteförrättande chefen för den svenska afghanistanstyrkan, överstelöjtnant Jerker Sundström talar under invigningen av Women´s Garden. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Tanken är att i Women’s Garden ska kvinnor kunna nätverka med andra kvinnor, få juridisk hjälp, besöka biblioteket och affärer som drivs av kvinnor.
Tanken är att i Women’s Garden ska kvinnor kunna nätverka med andra kvinnor, få juridisk hjälp, besöka biblioteket och affärer som drivs av kvinnor. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Vid invigningen närvarade representanter från det afghanska ministeriet för kvinnor, parlamentsledamöter och provinsguvernören och ett stort antal kvinnor och flickor från Mazar-e-Sharif.
Vid invigningen närvarade representanter från det afghanska ministeriet för kvinnor, parlamentsledamöter och provinsguvernören och ett stort antal kvinnor och flickor från Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Saeed Awadallah chef UNICEF i nord-östra regionen, Radwa Noor Unama UNAMA, Elisabeth Hårleman utvecklingsrådivare SIDA tillsammans med gender field advisor kapten Ulrika Rosenkilde.
Saeed Awadallah chef UNICEF i nord-östra regionen, Radwa Noor Unama UNAMA, Elisabeth Hårleman utvecklingsrådivare SIDA tillsammans med gender field advisor kapten Ulrika Rosenkilde. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Tanken är att i Women’s Garden ska kvinnor kunna nätverka med andra kvinnor, få juridisk hjälp, besöka biblioteket och affärer som drivs av kvinnor. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Vid invigningen närvarade representanter från det afghanska ministeriet för kvinnor, parlamentsledamöter och provinsguvernören och ett stort antal kvinnor och flickor från Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Saeed Awadallah chef UNICEF i nord-östra regionen, Radwa Noor Unama UNAMA, Elisabeth Hårleman utvecklingsrådivare SIDA tillsammans med gender field advisor kapten Ulrika Rosenkilde. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

– Kvinnor utgör halva befolkningen. Därför måste de internationella säkerhetsstyrkorna hela tiden öka andelen kvinnor i fredsbevarande operationer för att bättre kunna nå hela befolkningen, fortsatte Jerker Sundström.

– Men våra afghanska partners måste också fortsätta att öka andelen kvinnor inom polis och militär om vi ska lyckas. Om vi inte kan nå hela befolkningen så vet vi heller inte vilka säkerhetsfrågor som är viktigast.

Den svenska chefen välkomnade den afghanska regeringens utvecklingsstrategier (Afghan National Development Strategy och National Action Plan for Women) där man har satt höga mål att öka andelen kvinnor inom statsförvaltningen.

Han avslutade med att uppmärksamma de närvarande kvinnliga poliserna och uttryckte sin önskan att kvinnor i Afghanistan ska fortsätta var en viktig del av landets utveckling. Och att dessa kvinnor ska vara förebilder för unga flickor.

Samtidigt som Isaf arbetar med att stötta säkerhetsstyrkorna genomförs civila insatser i Afghanistan för att stärka rättssystemet och den ekonomiska utvecklingen.

– Skapar vi en säker miljö och förutsättningar för fri rörlighet för alla människor i området så skapas förutsättningar för andra aktörer att arbeta med återuppbyggnad och utveckling, säger Jerker Sundström.

Viktig fristad


– Det här kommer att vara en fristad för kvinnor, säger Ulrika Rosenkilde som är gender field advisor vid den svenska styrkan.

Många kvinnor i Afghanistan lever i en utsatt situation både i hemmet och i övriga delar av samhället. Därför behövs den här typen av anläggningar. Tanken är att i Women’s Garden ska kvinnor kunna nätverka med andra kvinnor, få juridisk hjälp, besöka biblioteket och familjerådgivning. Dessutom kan de ta med sina barn eftersom det finns plats för dem att leka i anläggningens park. För äldre flickor finns även en taekwondo.

Women’s Garden har upprättats av det afghanska Ministeriet för Kvinnor med stöd av bland annat Tyskland och Sverige. Det är den första utanför Kabul och invigningen var en del av firandet av den internationella kvinnodagen.

Vid invigningen närvarade representanter från det afghanska ministeriet för kvinnor, parlamentsledamöter och provinsguvernören och ett stort antal kvinnor och flickor från Mazar-e-Sharif.

FNs arbete för kvinnor fred och säkerhet

FN har uppmärksammat att kvinnors deltagande i samtliga skeden och på alla nivåer i återuppbyggnaden av kris- och konfliktdrabbade områden är avgörande för framgång.
Två resolutioner från FN:s säkerhetsråd, 1325 och 1820, handlar om kvinnor fred och säkerhet är tänkta att motverka problemet genom att stärka hur fredsbevarande insatser arbetar med att ta tillvara kvinnors intressen.