Kvalitetssäkrade eldledare

Övning Fire Fox är över och deltagande soldater kan se tillbaka med tillförsikt på veckan.– Totalt sett gick det väldigt bra. Vädrets makter gjorde så att vi inte kunde göra allt vi planerat, men vi kan konstatera att alla eldledare nu är godkända, säger major Ola Arvidsson, momentövningsledare.

Granatkastarplutonen från P 7 hade fullt upp med att leverera granater till eldledarna under Fire Fox. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Anders Jarblad, I 19, styrde momentet via radio.
Anders Jarblad, I 19, styrde momentet via radio. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
– Senast jag var på övning i Boden var det minus 30 grader, så denna gång känns det som rena sommarvärmen, sa Sofia Elmehed Ström.
– Senast jag var på övning i Boden var det minus 30 grader, så denna gång känns det som rena sommarvärmen, sa Sofia Elmehed Ström. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Förarna fick en ordentlig duvning i att manövrera de tunga stridsfordonen i meterdjup snö.
Förarna fick en ordentlig duvning i att manövrera de tunga stridsfordonen i meterdjup snö. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Anders Jarblad, I 19, styrde momentet via radio. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
– Senast jag var på övning i Boden var det minus 30 grader, så denna gång känns det som rena sommarvärmen, sa Sofia Elmehed Ström. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Förarna fick en ordentlig duvning i att manövrera de tunga stridsfordonen i meterdjup snö. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Artilleriregementet med Artilleriets stridsskola, ArtSS, kontrollerar utbildningen av eldledare inom Försvarsmakten. Under Fire Fox deltog soldater och officerare från Amfibieregementet, Amf 1 och alla arméförband, utom Livregementets husarer, K 3 och Livgardet.

På Kallberget, en bit in Bodens södra skjutfält, står en granatkastarpluton från Södra skånska regementet, P 7. 31 soldater med tre granatkastare levererar granater åt eldledarna i de tre stridsfordon 90 som står på södra Bodsjöberget, en bra bit från granatkastarna.
– I det här momentet handlar det om att samordna eld och rörelse, det vill säga att med indirekt eld understödja ett kompani som stött på en fiende i terrängen som inte går att bekämpa med direktriktad eld, berättar Anders Jarblad från pansarbataljonen på I 19, som leder detta moment.

Inte som hemma

Sofia Elmehed Ström, löjtnant vid P 7 och skjutledare för soldaterna från sitt regemente, har övat i Boden förr, men för hennes personal är terrängen en ny erfarenhet.
– Det ser ju helt annorlunda ut här än i Skåne. Här är man hänvisad till stråk och vägar. Hemma kan man köra av i princip vart som helst. Det som är trixigt för både vagnchef och förare är att man inte ser det som är under snön och för en stund sedan fastnade en vagn mellan några stenar.

Något som också skiljer sig från hemmaterrängen är sikten.
– Nere i Skåne har vi över huvud taget aldrig de här siktförhållandena och vi kan sällan skjuta på så här långa avstånd och dessutom kunna observera vår egen eld.
Sofia tycker att hennes soldater presterat över förväntan.
– Man blir lätt hemmablind, men här finns andra instruktörer som ser dem för första gången och bekräftar att de presterar bra.

2400 granater

Eldledningsgrupperna har roterat i stationssystem där de prövats i olika typfall och scenarion. Ett av de viktigaste momenten under övningen har varit att eldledningsgrupperna fått skjuta med flera förband samtidigt, det vill säga både artilleri-, och granatkastarförband. Totalt har det avfyrats drygt 2400 granater varav cirka 1000 med Haubits 77B.
– Början av övningen var som vanligt lite trögstartad på grund av ringrost, men vi har uppnått det vi ville. Eldledarna är nu kvalificerade att tjänstgöra i internationella insatser som eldledare, konstaterar Ola Arvidsson.

Övningen har hela tiden genomförts på Bodens södra skjutfält och skjutningarna pågick från onsdag 17 mars till och med måndag 22 mars. Fire står helt enkelt för den indirekta elden och Fox för Forward Observer Exercise, alltså eldledarövning.