Kosovos säkerhetsstyrka rekryterar

Nyligen har en rekryteringskampanj till Kosovo Security Force, KSF avslutats. Över 3 000 personer har sökt och de genomför nu tester där den fysiska och mentala förmågan undersöks. Kampanjen har haft särskilt fokus på att rekrytera minoriteter då KSF ska vara en spegling av befolkningen i Kosovo.

Fysisk förmåga mäts genom armhävningar samt löpning. Många armhävningar och snabb löpning ökar dina chanser till en utbildningsplats i KSF. Foto: Bo Eriksson
Här mäts rekryternas mentala förmåga, som problemlösning, språkförståelse, abstrakt tänkande samt  inlärning.
Här mäts rekryternas mentala förmåga, som problemlösning, språkförståelse, abstrakt tänkande samt inlärning. Foto: Bo Eriksson
Per-Erik Laksjö, rådgivare till mKSF diskuterar fysiska tester och resultat med KSF:s testledare och läkare.
Per-Erik Laksjö, rådgivare till mKSF diskuterar fysiska tester och resultat med KSF:s testledare och läkare. Foto: Bo Eriksson
Röjning på KSF:s område pågår fortfarande, 10 år efter bombningarna.
Röjning på KSF:s område pågår fortfarande, 10 år efter bombningarna. Foto: Bo Eriksson
Här mäts rekryternas mentala förmåga, som problemlösning, språkförståelse, abstrakt tänkande samt inlärning. Foto: Bo Eriksson
Per-Erik Laksjö, rådgivare till mKSF diskuterar fysiska tester och resultat med KSF:s testledare och läkare. Foto: Bo Eriksson
Röjning på KSF:s område pågår fortfarande, 10 år efter bombningarna. Foto: Bo Eriksson

Två svenska officerare är rådgivare till ministeriet för KSF, mKSF, i arbetet med ett bygga upp KSF. Rekryteringskampanjen har lyckats väl över lag, bättre i de södra delarna av Kosovo och sämre i de norra områdena. Flera personer av serbiskt ursprung har sökt i denna omgång; nu saknas kvinnor och att fler personer från minoriteterna söker högre chefstjänster.

Det är inte många kvinnor som sökt i denna rekryteringsomgång då det är samma krav oavsett om du är man eller kvinna för att komma in på utbildningen. I två av fyra moment är det fysisk prestationsförmåga som är avgörande. Men till andra befattningsutbildningar, med andra krav, är det fler kvinnor som söker och får anställning berättar rekryteringsofficeren från KSF.

Många sökande vill vara en del av KSF och göra nytta för sitt land. Av de 3 000 personer som provats i det första testet kommer 600 att gå vidare till en mönstringsliknande procedur. Där sker efter utökade tester och intervjuer det slutgiltiga urvalet till de 400 utbildningsplatserna. Blir du antagen får du en bra lön, mätt med kosovomått. En rekryt tjänar cirka 200 € per månad och en kadett cirka 400 €. Att jämföras med en sjuksköterska som tjänar cirka 220 € per månad.

Den svenska regeringen har via Försvarsmakten bidragit med 1,5 miljon kronor under 2009 till den fond som upprättats av Nato för att stödja uppbyggnaden av KSF. Fondens medel ska användas till rekrytering, utbildning, lokaler och utrustning.

KSF ska bestå av maximalt 2 500 personer med en reserv om högst 800 personer. KSF uppnådde i mitten av september 2009 ”initial operativ förmåga”. När styrkan når full operativ förmåga ska den kunna:

  • Delta i krishanteringsoperationer.
  • Kunna bistå civila myndigheter vid naturkatastrofer eller andra former av katastrofer.
  • Kunna genomföra röjning av explosiva föremål.
  • Stödja civila myndigheter med räddningstjänstuppgifter.

– Stöd till Kosovos säkerhetsstrukturer utgör en viktig del av Sveriges bidrag till en hållbar utveckling i Kosovo, har försvarsminister Sten Tolgfors sagt i ett tidigare uttalande. Denna verksamhet kommer att bestå när Försvarsmakten i höst kommer att reducera truppbidraget.