Kort och intensiv strid

Stridssituationen där två svenska officerare och en lokalanställd tolk stupade den 7 februari var mycket kort och intensiv. Gärningsmannen, som var klädd i polisuniform, öppnade utan förvarning eld med sin kulspruta och Gunnar Andersson, Johan Palmlöv och tolken Mohammad Shahab Ayouby föll till marken. Därefter öppnade andra soldater i plutonen eld och dödade gärningsmannen.– I dagsläget finns inget som tyder på att händelsen gått till på något annat sätt, säger chefen för armétaktiska staben Berndt Grundevik.

När svenska medborgare dödas i utlandet är det rutin att svensk åklagare och polis utreder fall då det finns misstanke om våldsbrott. I denna händelse finns misstanke om att en civil afghansk medborgare mördat de svenska officerarna. Internationella åklagarkammaren i Stockholm har startat en utredning och det råder förundersökningssekretess.

Omedelbart efter ceremonin på Ärna utanför Uppsala skickades kropparna av de båda stupade officerarna till rättsmedicin i Solna för undersökning. Resultatet av den undersökningen hanteras av åklagarmyndigheten. Den första utredningen av händelsen på platsen genomfördes av svenska militärpoliser som arbetar som polismän hemma i Sverige. Den rapporten är överlämnad till åklagaren.

Försvarsmaktens egen utredning genomförs av Försvarsmaktens undersökningskommission, FMUK. Det planerades att utredningen av händelsen i Afghanistan skulle presenteras i mitten av mars. Nu blir det inte så. För att inte påverka åklagarens förundersökning har Försvarsmakten, i dialog med åklagaren, beslutat att vänta med att redovisa den egna utredningen tills förundersökningen är färdig.

Preliminärt kommer en delredovisning med material som inte påverkar åklagarens utredning att kunna presenteras i slutet av mars.