KFOR-generalen lyssnar på LMT

Den svenska samverkansgruppen, Liaison Monitoring Team, LMT, har haft flera besök från KFOR:s ledning den senaste tiden. Besök som föranletts av LMT:s prestationer och informationsbidrag till KFOR. Senast kom KFOR:s högste chef, general Markus Bentler till Camp Victoria och det svenska LMT.

Thomas Grevholm berättar om svenska LMT:s arbetsmetoder, struktur och erfarenheter för en intresserad och nöjd Markus Bentler, KFOR:s högste chef. Foto: Bo Eriksson
Chefen KFOR, Markus Bentler och Thomas Grevholm, chef för svenska LMT.
Chefen KFOR, Markus Bentler och Thomas Grevholm, chef för svenska LMT. Foto: Bo Eriksson
LMT:s märke är välkänt och är ett positivt laddat varumärke.
LMT:s märke är välkänt och är ett positivt laddat varumärke. Foto: Bo Eriksson
Björn Ek, LMT-officer, under ett av många samverkansmöten.
Björn Ek, LMT-officer, under ett av många samverkansmöten. Foto: Bo Eriksson
Chefen KFOR, Markus Bentler och Thomas Grevholm, chef för svenska LMT. Foto: Bo Eriksson
LMT:s märke är välkänt och är ett positivt laddat varumärke. Foto: Bo Eriksson
Björn Ek, LMT-officer, under ett av många samverkansmöten. Foto: Bo Eriksson

LMT har till uppgift att ha ”koll på läget” och tidigt identifiera situationer och händelser som kan leda till oroligheter. Det finns LMT:s i KFOR:s fem stridsgrupper och i samtliga kommuner över hela Kosovo.

Samverkansgrupperna jobbar utifrån samma uppgifter, det vill säga möta och samverka med människor och organisationer. De olika geografiska områdena påverkar frågeställningarna men rapporteringen sker på likartat sätt. Detta ger spårbarhet och möjlighet att se trender och förändringar i olika delar av samhället.

Den svenska gruppen arbetar i Pristina kommun med cirka 600 000 invånare. Området är ett av de mest mångfacetterade, från de fattigaste, arbetslösa utan makt i stadens utkant till de rikaste personerna i centrala Pristina med jobb inom regeringen eller de centrala myndigheterna.

Den svenska gruppen har stått särskilt i fokus den senaste tiden genom sina goda prestationer och ett framgångsrikt arbetssätt. Gruppen har strukturerat sitt arbete inom fyra huvudsakliga områden: nästa generation, säkerhet, hälsa och samhällsberedskap samt opinion innefattande media, politik och religion.

Genom gruppens informationer ges förutsättningar till ledningens analys, bearbetning och beslut utifrån nuläget. Bentler gav sin tydliga uppskattning till gruppen för levererade resultat och överlämnade sitt mynt, ”For excellence”.
– Ett fint erkännande och kvitto på att vi gör rätt saker. Vi gör ett bra jobb och vår information når fram till generalen och KFOR:s ledning, säger Thomas Grevholm, nöjd chef för det svenska LMT.

LMT kommer tillsammans med säkerhetssektorsreformen, SSR, vara de verksamheter som KFOR efterfrågar mest för framtiden och för Kosovos utvecklingsprocess. Sverige kommer att öka sina bidrag avseende LMT och SSR redan från april i år.