Insatsträning

En CBRN-insats kan ske med kort eller något längre varsel.

Saneringsbanan iordningställs. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Provtagning av misstänkt ämne.
Provtagning av misstänkt ämne. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Insatsen övervakas.
Insatsen övervakas. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Provtagning av misstänkt ämne. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Insatsen övervakas. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC

Tidigare har kompaniet fokuserat mycket på soldaternas och gruppernas agerande vid själva insatsen och därmed övat på insats med kort eller mycket kort varsel. Den gångna veckan fick dock Swea kompani öva insats med längre tid för insatsplanering och efterarbeten.

Insatsen kom att ske i Robertsfors, cirka sex mil norr om Umeå. Orten rekognoserades med avseende på CBRN-hot och industrikemikalier som en del i undersökningen om man skulle kunna förlägga en bataljon inom området. Detta är en uppgift som på många sätt kan knytas till verkligheten, till exempel vid insatser i krigsdrabbade områden då infrastruktur och tidigare dokumentation om lagerhållna kemikalier kan ha gått förlorad eller att man inte vet vad som finns i en övergiven industri. 

Veckan inleddes med en genomgång av uppgiften och en teoretisk genomgång av insatsen. Därefter packades fordonen med instrument, saneringsutrustning, personlig materiel och övrig utrustning. De olika grupperna inledde insatsplaneringen där önskvärda händelseförlopp planlades. Man försökte även förutse oönskade händelser och förberedde insatsen i så stor utsträckning som möjligt.

Dagen för insatsen började med fordonsmarsch till Robertsfors, där förbandet delade upp sig så att varje CBRN-grupp övade insats på olika platser. Övningsledningen hade förberett studiebesök hos olika företag på orten så att rekognosering av en genuin miljö, där en kommersiell verksamhet pågår, kunde genomföras. Därutöver skulle ett antal lagerlokaler undersökas.

Efter genomförda insatser tog förbandet sig tillbaka till Umeå för att sammanfatta alla intryck och insamlade data i rapporter. När det var klart gjordes materielvård.