Ingenjörkompani - ett mångfunktionellt verktyg

Ett verktyg som ger stöd och genomför många uppgifter vid Försvarsmaktens insatser. Att ett ingenjörkompani har ett brett användningsområde är inte nytt, men man kanske inte är medveten om alla funktioner som finns i förbandet.

Ingenjörgruppen framrycker i den meterdjupa snön. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Upprättande av fordonsmina 14.
Upprättande av fordonsmina 14. Foto: Pär Nordahl/Ing 2/Försvarsmakten
Med pansarbandvagn 302 tar kompaniet sig smidigt fram i den vintriga terrängen.
Med pansarbandvagn 302 tar kompaniet sig smidigt fram i den vintriga terrängen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Understödsberedd robot 57.
Understödsberedd robot 57. Foto: Pär Nordahl/Ing 2/Försvarsmakten
Upprättande av fordonsmina 14. Foto: Pär Nordahl/Ing 2/Försvarsmakten
Med pansarbandvagn 302 tar kompaniet sig smidigt fram i den vintriga terrängen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Understödsberedd robot 57. Foto: Pär Nordahl/Ing 2/Försvarsmakten

Vid veckans kompaniövning var uppgiften ”Öppna väg”. För de cirka 130 soldaterna från 214. och 222.ingenjörkompaniet innebar detta att ta terräng och försvara den. Vägen ska vara framkomlig för kommande förband vid en snabb framryckning. Inför övningen har många timmar lagts på stridsteknik med inriktning att kunna försvara sig och överleva i en stridssituation. 

Ingenjörfunktionen, eller fältarbetsfunktionen som den också benämns, har många uppgifter. Förbindelsearbete exempelvis brobyggnation, fördröjande fältarbete till exempel blockering av vägar, minröjning, inbrytning i bebyggelse och dykningsrekognosering kan nämnas som några av dem. Inriktningen vid dagens insatser är att kunna använda mindre och lätt rörliga förband vilket kan medföra att några funktioner minskas eller helt försvinner. Det är därför av stor vikt att ett funktionsförband, som ingenjörförbandet är, kan försvara sig självt, därav denna veckans inriktning på övningen.

Med den senaste materielen som tillförts har ingenjörplutonens förmågor blivit allt vassare där brytverktyg och laddningsformar är exempel på system som används vid inbrytning. Ingenjörgruppen kan här stridsindelas i en pansarskyttepluton som inbrytningsgrupp tack vare sin specialförmåga.  BILD Andra exempel på materiel som utvecklat stridstekniken och förmågorna i stridssituationerna ner till gruppnivå är Rb 57 samt IR sensorer till Fordonsmina 14 BILD. Detta ger ingenjörgruppen stor eldkraft med sina minor och direktriktad eld, vilka har verkan mot alla stridsfordon i alla attityder. Utöver dessa förmågor på gruppnivå besitter grupperna samma rörlighet som de förband de understödjer. Framöver kommer förmågorna på ingenjörkompanierna att ytterligare utvecklas då ingenjörbandvagnen tillförs funktionen. Utöver dessa färdigheter sträcker sig uppgifterna från rena stridsuppgifter till minbrytning, befästningsarbeten, förbindelseuppgifter med reglementerad eller tillfällig materiel. En större bredd i uppgifter är nog svårt att hitta ner på plutonsnivå, vilket ställer höga krav på både officerare och soldater för att kunna välja rätt verktyg till rätt situation.

– Vi ska kunna fungera som en schweizisk armékniv, bred kompetens i litet format. Vi bidrar med en rad specialfunktioner som inget annat förband har. Vi är inte ett förband som endast kan lösa uppgifter av ”efter kriget karaktär”. Vi kan stödja förbanden där de behöver det, oavsett hot-nivåer eller risker. Vi kan ena stunden upprätta broförbindelser med ingenjörkompaniet och nästa dag vara framför det mekaniserade skyttekompaniet och bryta mineringar, allt för att kunna skapa rörlighet för våra förband, berättar rekryteringsofficer Håkan Friman.

Vidare säger Håkan att ingenjörssoldatens uppgifter och arbete är nog bland det mest omväxlande man kan hitta. Vi ser även en framtid där vi har anställda soldater och då kan vi bli ännu bredare och även lösa uppgifter som man under värnpliktsutbildningen inte hinner med. Ett exempel kan vara att vi har uppgifter mot Fältarbeten för överlevnad, det kan vara att bygga skyddsrum, förstärkta posteringar (checkpoints) eller att förstärka upp ett befintligt hus så det klarar de krav på skydd vi vill ha. Då måste ingenjörsoldaten även ha viss förmåga som snickare och hantverkare, något som kan vara väldigt bra att ha med sig efter sin tid i Försvarsmakten när det blir dags att ta ett civilt arbete.