Inga nya uppgifter i media

Uppgifterna i media i dag om att Försvarsmakten vill spara pengar är inte nya. De fanns med redan i det underlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen den 30 januari 2009.

I det till regeringen nyligen inlämnade budgetunderlaget för 2011 redovisar Försvarsmakten också sina planer med förändringsarbetet för att gå från ett värnpliktssystem till anställd personal.

Där betonas också att det arbetet bygger på ett antal förutsättningar. Till exempel att Försvarsmakten får påbörja förändringar i grundorganisationen 2012 då man anser att det just nu finns viss överkapacitet. Men i dagsläget pågår inget arbete med att identifiera vilka platser som kan bli berörda.

Försvarsmakten anser också att en samordnad logistikprocess snarast bör utvecklas så att pengar kan frigöras från stödverksamhet och omfördelas till insatser och operativ förmåga.