Hög beredskap för CAS

”Colt 21, Viking 35, Troops in contact, troops in contact! Call ready for CAS brief!”

Understöd från ovan. Under den gångna veckan har mark- och flygförband i Boden och Luleå samövat i realistiska scenarion för kommande internationella insatser. Foto: Spook

Kommande fortsättningsstyrka i Afghanistan, FS 19, samövade med 212:e stridsflygdivisionen vid F 21 under sista veckan i februari. Samövningen, som skedde under FS 19:s förberedande utbildning, innebar understöd till förbandets flygunderstödsgrupp, TACP, med Close Air Support, CAS. Totalt genomfördes cirka 30 timmars samövning med flygunderstöd till FS 19.

Veckan inleddes med ett gemensamt erfarenhetsseminarium på F 21 där flygunderstödsledare, Forward Air Controller – FAC, ur det nyligen hemkomna förbandet FS 17 föredrog sina erfarenheter från det skarpa flygunderstöd som nyttjats i Afghanistan.

Under tisdagen och tisdagskvällen genomfördes en rad flygpass under vilka ett antal troliga scenarier i Afghanistan övades, bland annat med eskort av fotpatrull i mörker i område med hög risk för eldöverfall. Flygplanen med sina laserutpekningskapslar, LDP, och infraröda kameror hjälper då till att spana efter förberedda eldöverfall. Till sin hjälp har piloten förutom LDP även Night Vision Goggles. Såväl FAC som pilot kan i mörker peka ut mål för varandra med laserpekutrustning, vilket leder till snabba målupptäckter.

Under onsdagen övades framförallt eskorter av fordonspatruller och agerande vid eldöverfall. I dessa situationer avdelas i regel ett flygplan att övervaka patrullens framryckningsväg och rapportera eventuella hot och misstänkta platser. Det andra håller ett öga på patrullen och kan snabbt agera om patrullen ändå skulle utsättas för eldöverfall eller liknande.

15 minuter till understöd

Ett av de scenarier som övades under torsdagen var att eget markförband hade blivit utsatt för ett eldöverfall ”Troops in contact”, TIC, och en snabbinsatsstyrka var på väg för att undsätta förbandet och begärde flygunderstöd för att lösa uppgiften. I vissa fall räckte det med att en ”show of force” – styrkedemonstration – i form av en överflygning på låg höjd genomfördes för att motståndarna skulle tappa stridslusten. I andra fall tvingades man till verkanseld.

Samövningen avslutades på torsdagen med en mer tillämpad övning, där 212:e stridsflygdivisionen stod i 15 minuters CAS-beredskap på marken och markförbandet kunde begära flygunderstöd vid uppkomna situationer. Det är ett mycket troligt scenario i Afghanistan. Från att larmet går har piloten 15 minuter på sig att komma i luften. Därefter sker anflygning med hög fart mot det område där markförbandet stött på problem. När flygplanet får ont om bränsle eller vapen skickas avlösning upp.

– Vi är mycket nöjda med veckan. Konceptet att få flygplan som löser av varandra i luften har varit mycket lyckat och speglar verkligheten i insatsområdet vid operationer och eventuella TIC:ar, berättar Fredrik som är Air Liaison Officer i FS 19:s flygunderstödsgrupp.

Geografisk närhet – en stor vinst

Efter torsdagens sista flygpass samlades deltagarna på F 21 för att gå igenom erfarenheter från veckan. Att kunna träffas efteråt är ovärderligt för bägge sidor och markpersonalen fick bland annat se hur situationerna sett ut från flygplanen genom uppspelning av videoupptagningar från flygningarna.

Övningarna har gått mycket bra att genomföra, vilket är ett tecken på det goda samarbetet mellan förbanden i Luleå och Boden. Närheten mellan förbanden ger möjlighet att träffas innan och efter varje övning. Trots att temperaturen har varit betydligt lägre än det normala har samövningarna genomförts, då det är högt prioriterat att FS 19:s flygunderstödsgrupp är välutbildad inför insatsen i Afghanistan.