Helikopterövningar i Kosovo

Kosovo stabiliseras och behovet av KFOR som fredsbevarande styrka minskar. Därmed kan KFOR:s organisation effektiviseras; färre trupper ska lösa uppgifter i ett större område eller i hela Kosovo. Skyttekompaniet har i veckan övat med helikopter för att korta ned tiden för omgruppering till annat ställe.

När skyttekompaniet övar används helikoptrar, lätta terrängfordon och pansarterrängbilar för snabba och säkra transporter. Foto: Bo Eriksson
Nu går det fort att lasta, säkra sig själv och utrustningen i helikoptern.
Nu går det fort att lasta, säkra sig själv och utrustningen i helikoptern. Foto: Bo Eriksson
Fort ut, snabbt rätta till utrustningen och sen redo att lösa uppgifter långt ifrån Camp Victoria.
Fort ut, snabbt rätta till utrustningen och sen redo att lösa uppgifter långt ifrån Camp Victoria. Foto: Bo Eriksson
Nu går det fort att lasta, säkra sig själv och utrustningen i helikoptern. Foto: Bo Eriksson
Fort ut, snabbt rätta till utrustningen och sen redo att lösa uppgifter långt ifrån Camp Victoria. Foto: Bo Eriksson

KFOR har tillgång till många olika helikoptrar genom de bidragande länderna. Det finns allt ifrån helikoptrar specialutrustade för sjukvård under färd till stora helikoptrar som kan transportera en pluton om 22 fullt utrustade soldater.

För att överhuvudtaget få flyga måste varje passagerare genomföra två övningar för att säkerheten skall garanteras. Första steget är teori med säkerhetsbestämmelser följt av praktiska övningar med vapen- och utrustningshantering, i- och urlastning, brandsläckningsutrustning och utrymning vid en eventuell olycka. Detta genomförs på marken med avstängd motor.

Steg två är samma moment men med en väsentlig skillnad; då är motorer och rotor igång. Efter utbildningssteg två är du godkänd som helikopterpassagerare. Tillhör du sjukvårdsenheten skall du även klara av att lasta bår, dig själv samt vinschas upp tillsammans med en patient i en hovrande helikopter.

Skyttekompaniet har haft flera komplexa övningar där man använt helikopter för att snabbt flytta trupp och utrustning för en förstärkning och insats. Parallellt har pansarterrängbilar transporterat kompletterande utrustning och personal för att klara kraven på uthållighet över längre tid. KFOR är resursstarkt och genom tät samverkan och multinationella övningar säkerställer man kontinuerligt att ställda uppgifter kan lösas med färre trupper över större yta.

– Vi är redo att sättas in över hela Kosovo, kan förflytta oss både på marken i pansarterrängbilar och i luften med helikoptrar, det gör oss till ett kraftfullt och flexibelt verktyg som kan sättas in vid behov, säger tjänsteförrättande kompanichef.

Skyttekompaniet övar regelbundet med helikoptrar, oftast från den amerikanska basen Bondsteel. När skyttekompaniet i den 21:a Kosovostyrkan kommer ned i slutet av mars ingår flygningar som ett led i överlämningsprocessen mellan av- och pågående chefer. Genom att använda helikopter effektiviseras processen och cheferna får ett bättre underlag för att ta över uppgifter och översiktsbild av de områden som kommande skyttekompani skall verka i.