Helikopterlandning på isbrytare

"Relativ vind babord tjugo grader, femton knop. Klart för landning!" Befälhavaren på isbrytaren Atle ger landningstillstånd till helikopter K39 samtidigt som Atle värdigt bryter isen åt ett fastfruset lastfartyg från Lettland.

Verkans- och utvecklingsenheten på Luftstridsskolan genomför opeval (operationell evaluering) i fartygsprocedurer med två helikopter 15 i farvattnen mellan Skellefteå och Luleå. Foto: Christer Nordqvist/Luftstridsskolan/Försvarsmakten
”Klart landa! Vi kommer in från babord!”. Utsikt från cockpit.
”Klart landa! Vi kommer in från babord!”. Utsikt från cockpit. Foto: Christer Nordqvist/Luftstridsskolan/Försvarsmakten
K39 står säkert på helikopterdäck.
K39 står säkert på helikopterdäck. Foto: Christer Nordqvist/Luftstridsskolan/Försvarsmakten
”K39 klart landa!”. Bryggan på Atle.
”K39 klart landa!”. Bryggan på Atle. Foto: Christer Nordqvist/Luftstridsskolan/Försvarsmakten
”Klart landa! Vi kommer in från babord!”. Utsikt från cockpit. Foto: Christer Nordqvist/Luftstridsskolan/Försvarsmakten
K39 står säkert på helikopterdäck. Foto: Christer Nordqvist/Luftstridsskolan/Försvarsmakten
”K39 klart landa!”. Bryggan på Atle. Foto: Christer Nordqvist/Luftstridsskolan/Försvarsmakten

Verkans- och utvecklingsenheten på Luftstridsskolan genomför opeval (operationell evaluering) i fartygsprocedurer med två helikopter 15 i farvattnen mellan Skellefteå och Luleå. Utvecklingsarbetet, som framför allt riktas mot örlogsfartyg, har pågått sedan i höstas. En del i arbetet är att även kunna samverka med och landa på civila fartyg.

Opeval är en metod som används för att införa nya förmågor och procedurer i flygvapnet. Metoden utgår från de målsättningsdokument som styr insatsförbandens verksamhet. Resultatet ska mynna ut i reglementen, utbildningsanvisningar och i bland även förslag på materiella förändringar.

– Att landa på civila fartyg skiljer sig mot örlogsfartyg då man inför varje nytt fartyg måste undersöka möjligheterna att landa. Örlogsfartyg är normalt certifierade och granskade avseende hinderfrihet och turbulens med mera. Så är det inte här, säger opevalledaren kapten Kenneth Olsson från Helikopterflottiljen.

Samarbete med Helikopterflottiljen

Luftstridsskolan genomför denna opeval tillsammans med Helikopterflottiljen, som bidrar med helikoptrar och personal. Verksamheten leds av flottiljens taktikutvecklingsdivision på Malmen i Linköping när det gäller flygtjänsten. Piloter som tillhör den kommande insatsen ME-02 i Adenviken deltar i proven och får som bonus även mängdträna fartygslandningar.

Utöver denna del med civila fartyg så ingår även evaluering av nödprocedurer i simulator hos helikoptertillverkaren Agusta i Italien, instrumentprocedurer i flygvapnets egen helikoptersimulator på Malmen samt självklart evaluering mot flottans örlogsfartyg i utvecklingsarbetet.

Besättningen på Atle har välvilligt ställt upp som övningsfartyg trots det hektiska läget i norra Östersjön. Fartyget har åkt sicksack i Bottenviken och hjälpt fastfrusna fartyg, vilket har medfört att helikopterbesättningarna har tvingats använda alla system för att lokalisera Atle inför varje flygpass.

Under den närmaste tiden genomförs förhoppningsvis fortsatt evaluering, nästa gång i samarbete med örlogsfartyget HMS Visby.