Funderar och förbereder inför insatsen

Det är många tankar kring insatsen i Afghanistan som snurrar i Michael Bergdahls huvud.– Egentligen är det först när jag är på plats som jag vet, säger han.Just nu är Michael Bergdahl i Abisko och övar fjällflyg, något som han ser som en förberedelse inför rollen som en av flygstyrkecheferna för helikopterinsatsen nästa år.

Funderingarna inför insatsen i Afghanistan är många. Michael Bergdahl ser säkerheten och samspelet inom besättningen som oerhört viktig. Foto: Nina Karlsson
Michael Bergdahl tränar i uppvirvlande snö som kan jämföras med sand, han står still (hovrar) bara några meter ovanför marken.
Michael Bergdahl tränar i uppvirvlande snö som kan jämföras med sand, han står still (hovrar) bara några meter ovanför marken. Foto: Nina Karlsson
Michael Bergdahl tränar i uppvirvlande snö som kan jämföras med sand, han står still (hovrar) bara några meter ovanför marken. Foto: Nina Karlsson

Det är den första april nästa år som Helikopterflottiljen ska stödja insatsen i Afghanistan. Detta med två helikopter 10B (Superpuma). Michael Bergdahl kommer att vara en av flygstyrkecheferna under den två år långa helikopterinsatsen.

Michael Bergdahl är en fundersam och noggrann man, han säger att han inte vill lämna något åt slumpen. Han ser inte ännu några direkta farhågor med uppdraget som börjar om precis ett år. Däremot måste han emellanåt motivera för familjen varför han och andra i Försvarsmakten ska vara i Afghanistan.
– Det här är säkerligen en sak som de flesta som ska iväg känner igen.
Han har på många olika sätt försökt sätta sig in i uppdraget, men han ser det som omöjligt att förstå allt vad det innebär.
– Jag kan jämföra det med när jag fick första barnet. Jag hade hört mycket av andra som fått barn, men jag visste ändå inte egentligen vad det innebar.

Förberedelser

Det kan tyckas att det finns kvar ordentligt med tid för förberedelser. Men Michael Bergdahl tycker att varje minut behövs, bland annat ska besättningarna på respektive sex personer vara helt samspelta innan avresan. Det innebär att piloter, tekniker, sjukvårdspersonal och de som ansvarar för närskyddet ska veta vad de ska göra om något händer.
– Vi måste också har klart för oss hur förbanden i området agerar i ett krisläge, och de bör veta hur vi arbetar.

Säkerheten

Det syns tydligt på Michael Bergdahl att det finns många obesvarade frågor. Han tänker framförallt på säkerheten, att inte sätta sig själv eller personalen i riskfyllda situationer.
– Allt går naturligtvis inte att påverka, till exempel om vi blir beskjutna.
Träningen i fjällen ser han som nyttig, med anledning av att det är en liknande miljö i Afghanistan.
– Fast skillnaden är att det är högre berg där och betydligt varmare.
Han förklarar att helikoptern uppför sig inte på samma sätt vid 25 minus och 30 plus. När det är riktigt varmt förlorar helikoptern kraft på hög höjd.