Full fart mot framtida uppgifter

Den 16 december förra året levererades de två första Visbykorvetterna till Försvarsmakten. Sedan dess har det varit full fart för HMS Helsingborg och HMS Härnösand. Besättningarna är nu en bit in i ett tufft övningsår, där målsättningen är att man ska vara klara för uppgifter i närområdet första april och för mer avancerade uppgifter första oktober.

HMS Helsingborg öppnar eld med kanon. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
I stridsledningscentralen sammanställs data från sensorerna och därifrån avfyras fartygets vapen.
I stridsledningscentralen sammanställs data från sensorerna och därifrån avfyras fartygets vapen. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Med hjälp av rökmaskin, som skapar ofarlig rök, får rökdykarna en mer verklighetstrogen övning.
Med hjälp av rökmaskin, som skapar ofarlig rök, får rökdykarna en mer verklighetstrogen övning. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Skeppsbåten ska snabbt kunna sjösättas, exempelvis för att rädda någon som fallit i vattnet.
Skeppsbåten ska snabbt kunna sjösättas, exempelvis för att rädda någon som fallit i vattnet. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
I stridsledningscentralen sammanställs data från sensorerna och därifrån avfyras fartygets vapen. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Med hjälp av rökmaskin, som skapar ofarlig rök, får rökdykarna en mer verklighetstrogen övning. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Skeppsbåten ska snabbt kunna sjösättas, exempelvis för att rädda någon som fallit i vattnet. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Ett besvärligt isläge gjorde det svårt att öva till sjöss under årets första veckor men nu är det full fart. Besättningarna från förra året är förstärkta med erfarna sjömän och officerare från de korvetter av Stockholmsklass som opererade i Adenviken förra året. Patrik Norberg är fartygschef på HMS Härnösand:
– Med sin aktuella erfarenhet från stridstjänst och operation Atalanta har de bidragit till att utvecklingen gått betydligt snabbare än annars. Ett annat viktigt tillskott är de sjömän som tidigare tjänstgjort på bevakningsbåtar.

En övning med danska marinen utgjorde det första riktiga testet för fartygen och dess besättningar. Under några hektiska dagar tillsammans med danska andra eskadern övade fartygen avancerad stridstjänst, både mot mål på ytan men även mot flyg. Flera skjutningar med både kanon och kulsprutor gjordes i den särskilda övningsbana, som danska marinen förfogar över på Själlands västkust.

På ett stridsfartyg måste besättningen kunna ta hand om olika typer av skador på fartyget. Till sjöss finns ingen räddningstjänst som snabbt kan komma till hjälp. Brand eller vattenläckage är två av de mest allvarliga. För att öva hela besättningen tar man ombord en grupp officerare med olika specialkunskaper. Dessa arrangerar olika brandövningar och vatteninträngningar som besättningen måste hantera. Kraven är hårda, inom 1 minut måste exempelvis en första insats mot en brand kunna göras oavsett tidpunkt eller var i fartyget den uppstår.
– Dessa övningar ger hela besättningen oerhört mycket kunskap, vi lär oss hela tiden, fortsätter Patrik Norberg. Vi fokuserar på att komma väl förberedda till FOST, Flag Officers Sea Training,i Storbritannien där motsvarande brittiska experter kommer att utsätta oss för hårda prov i maj.

Närmast väntar dock storövningen Brilliant Mariner i danska och tyska vatten och på västerhavet. Tillsammans med de två svenska korvetterna övar fartyg från bland annat Storbritannien, Tyskland, Frankrike och våra nordiska grannländer. Därefter är det som tidigare nämnts dags för FOST. Visbykorvetterna kommer att kunna lösa många olika uppgifter, sjöfartskydd i Adenviken i likhet med Stockholm och Malmös insats förra året eller insatser i vårt närområde är bara några exempel.