Från ord till handling

– Det militära samarbetet mellan Sverige och Norge har varit gott under övningen, sa den norska försvarsministern Grete Faremo under besöket hos Royal Marines i samhället Bogen i Nordnorge. På plats var även överste Olof Granander, regementschef för I 19 och chef för den svenska styrkan i Cold Response.

Norske försvarsministern Grete Faremo tillsammans med norska och brittiska officerare. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Norska försvarsministern Grete Faremo i samtal med överste Olof Granander.
Norska försvarsministern Grete Faremo i samtal med överste Olof Granander. Foto: Niklas Englund/Förvarsmakten
Försvarsministern far vidare mot fler möten med soldater.
Försvarsministern far vidare mot fler möten med soldater. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Norska försvarsministern Grete Faremo i samtal med överste Olof Granander. Foto: Niklas Englund/Förvarsmakten
Försvarsministern far vidare mot fler möten med soldater. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

En kort tur in i skogen med bandvagn finns högkvarteret för brittiska Royal Marines. Där mötte ledningen för de brittiska soldaterna den norska försvarsministern och överste Granander men också den norske chefen för övningen, generallöjtnanten Bernt Brovold.

– Jag tycker det är positivt att man under övningen funnit en form av samarbete för både våra och svenska styrkor. Och samarbetet har varit gott, sa försvarsministern medan hon vandrar runt bland de välkamouflerade tälten i lägret.

Från stort till smått

Överste Granander betonade vikten av att öva i ett stort sammanhang:
– Nu går vi från ord till handling. Det stora i en sån här övning är att få systemen att jobba tillsammans, sida vid sida, för markstrid är system. Det kräver en interoperabilitet, att de olika ländernas system fungerar ihop. Det får vi möjlighet att träna här. Det andra är att få möjlighet att öva under de förutsättningar som finns här, från gruppchefer till bataljonchefer. Vi har för små övningar hemma, här är det fyra brigader som övar tillsammans i samma område som flyg- och marina styrkor.

På frågan om hur samarbetet kan utvecklas mellan de nordiska länderna svarar Granander:
– Jag vill gärna fortsätta övningssamarbetet här uppe i norr, både i smått och stort. Det innebär till exempel att ha norska stridsvagnar som övar i Boden tillsammans med svenskar, i vår miljö och vice versa. Och likadant med finländarna självklart. Det ger en kostnadseffektiv utbildning med hög kvalitet.

Fördjupat samarbete

Solen skiner på den svensk-norska delegationen, precis som den har gjort på alla soldater under i stort sett hela övningen Den subarktiska miljön visar sig från sin bästa sida.
– Stortinget och svenska riksdagen har tagit ett klokt beslut i att fördjupa det nordiska försvarssamarbetet. En ny struktur är nu etablerad och min önskan och mitt hopp är att få till ett ännu djupare samarbete, både på nya och gamla områden. Till exempel kan vi fördjupa samarbetet i Afghanistan inom det operativa och logistiska området, säger försvarsministern innan hon återigen sätter sig i bandvagnen för att fara vidare till andra deltagande förband och nationer i årets övning.