Framtidsyrke för fordonselever

Vid halvårsskiftet avskaffas värnplikten. Från och med 1 juli ska anställda soldater och sjöman försvara Sverige och åka på internationella insatser. Som ett led i att informera om Försvarsmaktens omställning från plikt till frivillighet, och samtidigt försöka att väcka ett intresse för Försvarsmakten som arbetsgivare, var 39 elever från Fordonsprogrammet i förra veckan inbjudna till Skövde garnison.

Löjtnant Fredrik Svahn berättade om Logistikkompaniet. "För oss är ingenting omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid". Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Eleverna fick möjlighet att titta, klämma och känna på mycket av den materiel som hanteras av Logistikkompaniet, till exempel ”blind” ammunition.
Eleverna fick möjlighet att titta, klämma och känna på mycket av den materiel som hanteras av Logistikkompaniet, till exempel ”blind” ammunition. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbilen är inredd som en ambulans, men med betydligt bättre framkomlighet.
Pansarterrängbilen är inredd som en ambulans, men med betydligt bättre framkomlighet. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Niklas Dalefalk provade komforten på förarplats. Han var imponerad av storleken på fordonet.
Niklas Dalefalk provade komforten på förarplats. Han var imponerad av storleken på fordonet. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Eleverna fick möjlighet att titta, klämma och känna på mycket av den materiel som hanteras av Logistikkompaniet, till exempel ”blind” ammunition. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbilen är inredd som en ambulans, men med betydligt bättre framkomlighet. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Niklas Dalefalk provade komforten på förarplats. Han var imponerad av storleken på fordonet. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Major Rickard Carlsson vid Trängregementet inledde dagen med en timmes information om vilka möjligheter den nya Försvarsmakten kommer att innebära för den som är intresserad av anställning som soldat eller sjöman. De som kanske funderar på officersyrket fick också svar på flera frågor.

Under förmiddagen besökte gruppen Logistikkompaniet och Sjukvårdskompaniet och fick där en uppskattad rundvandring bland fordon, containers, sjukvårdsutrustning och övrig materiel.

Niklas Dalefalk ska bli personbilsreparatör, men blev förtjust när han provsatt  pansarterrängbilen som är inredd som ambulans.
– Jag är imponerad av storleken på de här maskinerna, sa han  samtidigt som han med viss möda tog sig ut ur det ganska trånga utrymmet.

Läraren Göte Bertilsson var överväldigad av vad som förevisats.
– Jag hade inte förväntat mig att vi skulle få se så mycket. Nu har man en mycket bättre bild av hur allt hänger samman. Jag hoppas att vi kan återkomma nästa år med de elever som då går i årskurs 3.

Försvarsmakten kommer inom de närmaste åren att ha behov av flera tusen nya anställda, så det är viktigt att få en bred förankring hos målgruppen.