Försvarsministern besökte Logistikbataljonen

Fordonskolonnen slirar långsamt fram på den leriga skogsvägen. Plötsligt brakar det loss av kulsprutesmatter då kolonnen utsätts för ett eldöverfall. En soldat skadas. Sjukvårdspansarterrängbilen med försvarsministern i takluckan rullar fram. Den skadade soldaten tas snabbt omhand, lastas in i bilen och förs i högsta fart till fältsjukhuset.

Försvarsministern deltog själv aktivt i förevisningen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Kvalificerad sjukvård är en nödvändighet för soldaternas trygghet.
Kvalificerad sjukvård är en nödvändighet för soldaternas trygghet. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Niclas Wetterberg, tackar soldaterna för en bra förevisning.
Överstelöjtnant Niclas Wetterberg, tackar soldaterna för en bra förevisning. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Kvalificerad sjukvård är en nödvändighet för soldaternas trygghet. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Niclas Wetterberg, tackar soldaterna för en bra förevisning. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten

Vid sitt besök vid Skövde Garnison den 29 mars fick försvarsminister Sten Tolgfors delta i en förevisning av en kvalificerad sjukvårdsinsats. Trängregementets 1:a Logistikbataljon, det förband som under sommaren och hösten ska övergå till att utgöra Logistic Battalion i Nordic Battlegroup, NBG, genomförde förevisningen på ett gråkallt övningsfält i utkanten av Skövde.  

I fältsjukhuset befann sig försvarsministern i händelsernas centrum när den skadade soldaten togs om hand av kirurgteamet.

– Det första som händer är att man bedömer vilken proritering för fortsatt vård den skadade soldaten ska ha, vilket kallas Triage, berättar sjukvårdaren Oscar Nilsson som i förevisningen figurerar som kirurg.

Oscar är en av de värnpliktiga i Logistikbataljonen som har valt att fortsätta i NBG direkt efter värnplikten. Hans kamrater Erika Palm och Axel Eriksson har samma planer och Erika berättar att hon känner sig trygg och säker med den utbildning hon fått och att hon hoppas att förbandet får göra en insats utomlands.

– Det jag är mest imponerad av är soldaternas motivation, de går verkligen in för uppgiften, säger Sten Tolgfors spontant.

Han berättar också att NBG varit helt centralt för förnyelsen av det svenska försvaret:
– Det vi lärde oss av NBG 08 är nu grunden, inte bara för NBG 11, utan för hela den nya försvarsmakten med hög tillgänglighet, hög användbarhet och hög kompetens,  säger Tolgfors.

Överstelöjtnant Niclas Wetterberg är chef för Logistikbataljonen:
– Vi har en händelserik tid framför oss med mycket utbildning och övningar inom ganska krävande personal- och tidsramar, men det är ingen tvekan om att när beredskapsperioden börjar i januari 2011 så är Logistikbataljonen redo för insats som en väl fungerande resurs i Nordic Battlegroup, säger Wetterberg.

– Det kommer att vara extremt viktigt för både soldaterna i NBG och deras anhöriga att sjukvårdskedjan fungerar. Att ha en sådan här resurs visar att vi är villiga att ta risker för att värna om andra, avslutar försvarsministern.