Försvarsmakten övar i Västsverige

Försvarsmakten genomför övningen, Brigadstridsledningsövning 10, 1-7 mars. Allmänheten i området från Lidköping till centrala Göteborg kommer att märka av en ökning av militära fordon på vägarna. Övningen genomförs för att öva och skapa förutsättningar för väl fungerande sambands- och ledningssystem. Förutom att tekniken testas, utbildas personalen i att leda insatser så effektivt och säkert som möjligt - både här i Sverige och på annan plats i världen.

Ledningsplats kan vara ett stridsfordon. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

– Våra chefer övar på att hantera planering och genomförande av insatser under pressade förhållanden. De tränas i att fatta beslut och ge order för att vara förberedda när det är allvar, säger Michael Claesson som är ansvarig för övningen.

Möt Försvarsmakten i Göteborg

I Göteborg finns det vid två tillfällen möjlighet att möta representanter från Försvarsmakten och få information om bland annat hur värnplikt blir frivillig militär utbildning, utlandstjänst, officersprogrammet, specialistofficer, pilotutbildningen och vilka civila möjligheter Försvarsmakten som arbetsgivare erbjuder.

Kom torsdagen den 4 mars till Lindholmen i Göteborg kl.1000-1600 eller lördagen den 6 mars till centrala Göteborg, Bältesspännarparken kl.1000-1600.

Håll avstånd till militära stridsfordon

I den här övningen finns personal från både armén och flygvapnet, ungefär 1000 personer och ett hundratal militära fordon. I början av veckan kommer förbanden att vara i området runt Lidköping och Vara för att under torsdagen med delar rulla vidare ner mot centrala Göteborg.

I samband med att förbanden rör sig kan det bli trafikstörningar och vi ber om tålamod och överseende. Allmänheten uppmanas att hålla avstånd till stridsfordon i trafiken.

Vi informerar kontinuerligt via radions trafikmeddelanden om eventuella störningar. 

Frågor om övningen 1-7 mars hänvisas till övningsledningen på tel. 0500 – 46 50 90