Försvarsmakten deltar i utbildningsinsats för somaliska säkerhetsstyrkor

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska delta med fyra personer i EU:s kommande utbildningsinsats i Uganda till stöd för den somaliska regerings säkerhetsstyrkor.

Insatsen inom European Union Training Mission, EUTM, syftar till att bidra till en stabilisering av säkerheten i Somalia. Tillsammans med Afrikanska unionen, FN, USA och Uganda ska 2 000 man ur somaliska regeringens säkerhetsstyrkor utbildas.

Försvarsmakten ska tillsammans med Finland delta med ett utbildningsteam om tre personer från respektive land samt en stabsbefattning.

Rekrytering

Försvarsmakten ska nu rekrytera yrkes- och reservofficerare (nivåerna OR-6 och OR-7 samt OF-1 och OF-2) för uppgiften att utbilda somaliska soldater, underofficerare och plutonsbefäl under cirka 6 månader. Sverige ska också bidra med en stabsofficer för civil-militär samverkan (nivån OF-3).

Insatsen kommer att genomföras under ett års tid. Det innebär att det handlar om två rotationer för svenskt vidkommande. Preliminär start för första rotationen är i mitten av april 2010. Utbildningsinsatsen genomförs till stöd för Somalia men sker geografiskt i Bihanga, västra Uganda.