Fartyg och helikoptrar i samverkan

I två dagar under den gångna veckan övade skoldivisionen och en helikopter 15 från 3.helikoptersvadronen i Ronneby vinschning från helikopter mot fartyg. Övningen genomfördes i Karlskronaområdet med gott resultat.

Helikopter 15 vinschar materiel till skolfartyg i Karlskrona skärgård. Foto: Försvarsmakten/Sjöstridsskolan
HMS Arctutus och helikopter 15.
HMS Arctutus och helikopter 15. Foto: Försvarsmakten/Sjöstridsskolan
Vinschning påbörjas.
Vinschning påbörjas. Foto: Försvarsmakten/Sjöstridsskolan
Ytbärgare Johan Melin förbereder vinschning.
Ytbärgare Johan Melin förbereder vinschning. Foto: Försvarsmakten/Sjöstridsskolan
HMS Arctutus och helikopter 15. Foto: Försvarsmakten/Sjöstridsskolan
Vinschning påbörjas. Foto: Försvarsmakten/Sjöstridsskolan
Ytbärgare Johan Melin förbereder vinschning. Foto: Försvarsmakten/Sjöstridsskolan

Syftet med övningen är att utbilda och evaluera helikopterbesättningarna i hur man vinschar materiel samt personal till och från fartyg till sjöss. Kunskapen är viktig eftersom helikopter 15 samt besättningar med stor sannolikhet kommer att genomföra liknande moment vid insatsen i Adenviken där just helikopter 15 kommer att baseras ombord på HMS Carlskrona.

Samverkan underlättades av att personalen från det sjöoperativa helikoptersystemet och fartygsbesättningarna känner varandra sedan tidigare och har genomfört liknande verksamhet genom åren med framförallt helikopter 4-systemet.

Fartygen hade ytbärgaren Johan Melin från helikopterskvadronen med ombord under momenten, detta medförde att skoldivisionens egen personal också fick många goda erfarenheter i hur man genomföra vinschning mot våra nya skolfartyg.

Både såväl Johan Melin som piloter och vinschoperatörer anser att skolfartygen är en mycket bra plattform att genomföra vinschning mot, då man kan nyttja både signaldäck, backen och halvdäck för detta ändamål.

Som en bonuseffekt har de elever som just nu bedriver utbildning vid Skoldivisionen fått lära sig hur att manövrera och hantera fartyg under pågående vinschning, vad som är viktigt att tänka på, samt etablera samband mot helikopter.