Färdigheter prövas i storövning

Lv 6 är ett av de många förband som deltar i den stora brigadstridsövningen i Västsverige. Under många veckor har de värnpliktiga luftvärnssoldaterna utbildats inom sina specialområden och under övningen sätts deras nya kunskaper på prov i fält.

Radiolänksoldat Oliver Davholt står infartspost vid Ledningskompaniet. Foto: Thomas Persson/Försvarsmakten
Mc-ordonnans Viktor Hedberg och Viktor Hultén gör motorcyklarna klara för körning.
Mc-ordonnans Viktor Hedberg och Viktor Hultén gör motorcyklarna klara för körning. Foto: Thomas Persson/Försvarsmakten
Mc-ordonnans Viktor Hedberg och Viktor Hultén gör motorcyklarna klara för körning. Foto: Thomas Persson/Försvarsmakten

Under vecka 9 deltar luftvärnsbataljonen från Lv 6 i en försvarsmaktsgemensam ledningsövning utanför Göteborg. Närmare 1000 personer deltar i övningen som framförallt är inriktad på att öva sambands- och ledningssystem.

Ur bataljonen deltar ledningskompaniet och bataljonsstaben. Totalt rör det sig om ca 85 soldater och officerare samt ett antal ledningshytter och ledningsfordon. Huvudsyftet med övningen är att träna bataljonen på att samverka med andra staber samt att leda egna luftvärnskompanier i strid mot luftmål.

Systemtekniker Mathias Bergström från Åhus tycker att övningen är bra.
– Jag avslutade min befattningsutbildning förra veckan, så det är intressant och givande att nu för första gången få prova mina färdigheter i fältmiljö.

Övningen har pågått sedan i måndags och kommer att avslutas på söndag.