Ett steg närmare nytt personalförsörjningssystem

I och med regeringens proposition om personalförsörjning kommer första delen av det författningsstöd som Försvarsmakten behöver inför övergången från värnplikt till ett nytt personalförsörjningssystem.

Regeringens proposition föreslår att skyldigheten att göra värnplikt försvinner från 1 juli om inte försvarsberedskapen kräver annat. Från i sommar ska unga män och kvinnor aktivt välja om de vill bli en del av Sveriges försvar. Sedan förra sommaren har Försvarsmakten tillsammans med Pliktverket planerat för övergången.

– Vi är glada att propositionen stämmer med tidigare inriktning och det förberedelsearbete som vi har gjort inför övergången den 1 juli. Dessutom verkar de goda förslag som fanns i Pliktutredningen och Veteransoldatutredningen vara omhändertagna i propositionen, säger Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö.

Nytt utbildningssystem

Det nya utbildningssystemet innebär att alla som blir antagna genomför en tremånaders grundläggande militär utbildning (GMU). Därefter är individer kvalificerade att skriva kontrakt med hemvärnet eller att anställas vid ett krigsförband för fortsatt utbildning och specialisering riktat mot en specifik befattning.

Positivt inför hösten

De som gör värnplikten just nu ska ta ställning till om de vill fullfölja sin grundutbildning på frivillig bas efter den 1 juli. Likaså ska de som varit planerade att påbörja sin värnplikt under hösten 2010 ta ställning till om de vill fullfölja sin planerade grundutbildning på frivillig bas. De ska svara senast 15 april. Det ser positivt ut. Hittills när ungefär hälften har svarat, så har 95 procent svarat ja.