Eld upphör – övningen avslutad

Nu är övningen slut, striderna klingade av vid 01.30 natten mot onsdag den 3 mars i området mellan Riksgränsen och Abisko. Men övningen är inte helt över i och med det, direkt på morgonen inleddes hemtransporterna.– Det är en hel del som ska klaffa för att vi ska få hem all personal, materiel och alla fordon. Men jag känner mig inte orolig, vi har planerat transporterna noggrant, säger kapten Thomas Hansson, transportansvarig för den svenska kontingenten.

Dragbilar med norska stridsvagnar lämnar Sverige och Cold Response är slut för den här gången. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Fältjägargruppens bandvagnar lämnar Abisko på trailer för transport hem till Östersund.
Fältjägargruppens bandvagnar lämnar Abisko på trailer för transport hem till Östersund. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Thomas Hansson i samtal med den civila transportörens transportchef, Johan Nordholm, på lastplatsen i Abisko.
Thomas Hansson i samtal med den civila transportörens transportchef, Johan Nordholm, på lastplatsen i Abisko. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Den holländska pansarbataljonens stridsvagnar uppställda vid gränsstationen i Riksgränsen i väntan på hemtransport.
Den holländska pansarbataljonens stridsvagnar uppställda vid gränsstationen i Riksgränsen i väntan på hemtransport. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Fältjägargruppens bandvagnar lämnar Abisko på trailer för transport hem till Östersund. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Thomas Hansson i samtal med den civila transportörens transportchef, Johan Nordholm, på lastplatsen i Abisko. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Den holländska pansarbataljonens stridsvagnar uppställda vid gränsstationen i Riksgränsen i väntan på hemtransport. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Övningen har nu pågått i två veckor, det hela inleddes som det avslutas, med transporter. När alla sedan var på plats fortsatte det med förberedande övningar, samverkan och planering av uppdrag. Den 24 februari startade själva ”kriget” då trupperna från det fiktiva landet Eastland tog sig in i Northland för att få tillgång till Narviks hamn och till de olje- och gastillgångar som finns i området.

Från kust till högfjäll

Efter en vecka blev det till slut eld upphör natten mot onsdagen. Förbanden har under stridsskedet rört sig från Setermoen inne i Nordnorge och ner mot kusten i området runt Bjerkvik och Evenes och därefter vidare över Haersletta och in över gränsen till Sverige. Övningen har genomförts i ett område med varierande förhållanden från området nere vid Nordnorges kust till extrem högfjällsterräng. Vid slutgenomgången efter övningen fick de svenska förbandens agerande både beröm och respekt från den norska övningsledningen och chefen för den svenska kontingenten var också mycket nöjd med Cold Response 2010.
– Vi har fått möjlighet att öva tillsammans med andra nationer i ett stort sammanhang. Det är mycket bra förberedelser inför kommande insatser. Dessutom finns flera likheter med den här miljön och till exempel Afghanistan. Det är extrema förhållanden, långa skjutavstånd och brist på skog, sa den svenska kontingentschefen, överste Olof Granander.

Ett steg framåt

Brigadgeneral Ole Sverre Asak, säkerhetsansvarig i den norska övningsledningen såg också övningen som steg framåt i det nordiska försvarssamarbetet:
– Att vi går över gränsen och övar i Sverige är ett viktigt steg i utvecklingen, sa brigadgeneral Asak.