Dykutrustning maxtestas i Boden

Under veckan, 15-19 mars, är personal från Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum i Karlskrona i Boden för att testa dykutrustning i vinterförhållanden. Testerna genomförs tillsammans med dykexpertis ur Norrbottens regemente.– Här finns de ultimata förutsättningarna för att testa att utrustningen uppfyller de krav vi ställt, berättar Jerry Lindén, chef för utvecklingsavdelningen vid DNC.

Ingemar Franzén, dykare vid DNC i Karlskrona, testar ny dykutrustning i Luleå älv. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Under dykningen i det kalla vattnet byggs ett tjockt islager på utrustningen, här syns isbildningen på regulatorn till ytluftsförsörjningen.
Under dykningen i det kalla vattnet byggs ett tjockt islager på utrustningen, här syns isbildningen på regulatorn till ytluftsförsörjningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jerry Lindén visar här delar av den nya utrustningen för personal ur Högkvarteret som passade på att ta en titt på dykningarna under sitt besök i Bodens garnison under torsdagen.
Jerry Lindén visar här delar av den nya utrustningen för personal ur Högkvarteret som passade på att ta en titt på dykningarna under sitt besök i Bodens garnison under torsdagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter varje dyk kontrolleras utrustningen noggrant.
Efter varje dyk kontrolleras utrustningen noggrant. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Under dykningen i det kalla vattnet byggs ett tjockt islager på utrustningen, här syns isbildningen på regulatorn till ytluftsförsörjningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jerry Lindén visar här delar av den nya utrustningen för personal ur Högkvarteret som passade på att ta en titt på dykningarna under sitt besök i Bodens garnison under torsdagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter varje dyk kontrolleras utrustningen noggrant. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, DNC, har det övergripande ansvaret för all dykeriverksamhet inom Försvarsmakten. DNC innehåller de förmågor och kompetenser som efterfrågas för att ge Försvarsmaktens förband stöd och förutsättningar för att framgångsrikt och säkert genomföra dykeriverksamhet, oavsett var de verkar.

Centrat leder funktionsutvecklingen och funktionsutbildningen inom dykerifunktionen i såväl ett nationellt- som ett internationellt perspektiv. För utbildning i subarktiskt klimat samarbetar centrat med Norrbottens regemente och Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.
– Här uppe finns såväl de bästa förutsättningar som den unika kompetens inom dykning i subarktisk miljö som vi måste ha. Som till exempel nu då vi testar ny utrustning, säger Jerry Lindén.

Minusgrader i vattnet

Under torsdagen gjordes utrustningstester några hundra meter nedanför Bodens kraftstation där det just nu strömmar cirka en meter per sekund med en vattentemperatur på en minusgrad. Tidigare under veckan har dykningar genomförts på andra platser i Luleå älv.
– Det är viktigt att vi får testa utrustningen under varierande förhållanden och det har vi fått gör under den här veckan. På tisdagen dök vi ner till 20 meters djup under is i Svartlå några mil norr om Boden. I går var vi på Ängesholmen och dök under is i lugnare vatten och nu dyker vi i öppet vatten där det strömmar lite mer.

Väl förberett

Jerry Lindén poängterar åter vikten av att ha funktionen för dykning i subarktisk miljö kvar i Boden.
– När vi kommer upp hit har personalen dukat bordet åt oss. Vi slipper flera timmars förberedelsearbeten, som till exempel att ta upp vakar och skotta oss fram till dykplatserna. Det innebär att vi får 100 procent dyktid och det är guld värt för oss, säger Jerry Lindén.

– Vi är sedan något år tillbaka inne i en period på cirka fem år då all dykutrustning i Försvaret ska omsättas. Vi kommer att lägga ett par veckor per år här uppe för tester, avslutar Jerry Lindén.