De fixar tekniken i fält

En tekniker i Försvarsmakten måste också vara en god soldat. De soldater som ska bli systemtekniker, mekaniker och reservdelsmän, har i tio veckor utbildats i sin tekniska tjänst vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). Nu ska de för första gången tillämpa sina teknikkunskaper i fält.

Systemteknikerna Richard Davidsson och Jacob Fredriksson fick turas om att både köra stridsfordon 90 och att skjuta. Foto: Sven-Olof Willhöft
Glenn Johansson som är vapenmekaniker är mycket nöjd med systemövningen.
Glenn Johansson som är vapenmekaniker är mycket nöjd med systemövningen. Foto: Sven-Olof Willhöft
Reparation av tung lastbil är ett av många moment under övningen.
Reparation av tung lastbil är ett av många moment under övningen. Foto: Sven-Olof Willhöft
Thomas Sjöholm är utbildad systemtekniker på TS 9000. Han ser bl a till att radiokommunikationen fungerar mellan alla enheter i övningen.
Thomas Sjöholm är utbildad systemtekniker på TS 9000. Han ser bl a till att radiokommunikationen fungerar mellan alla enheter i övningen. Foto: Sven-Olof Willhöft
Glenn Johansson som är vapenmekaniker är mycket nöjd med systemövningen. Foto: Sven-Olof Willhöft
Reparation av tung lastbil är ett av många moment under övningen. Foto: Sven-Olof Willhöft
Thomas Sjöholm är utbildad systemtekniker på TS 9000. Han ser bl a till att radiokommunikationen fungerar mellan alla enheter i övningen. Foto: Sven-Olof Willhöft

"KUNDMOTTAGNING" står det på ett handskrivet plakat vid den tekniska plutonens grupperingplats på Nyårsåsens övningsfält. I den stora samlingen av containrar och tält finns det bakre logistikledet i övningen, och hit kommer allt från fordon till kablar som behöver repareras, och förfrågningar om reservdelar som ska fram till reparationsplutonerna i främre insatslinjen.

Glenn Johansson som går hela sin soldatutbildning vid FMTS är vapenmekaniker. Han berättar att de redan fått in två stycken kulspruta 90 med fel som de har lagat och provskjutit innan de lämnas tillbaka till ägarna.
– Systemövningen är jättebra, säger han. Det höjer motivationen och självkänslan att få reparera riktiga fel och att kunna åtgärda felen.

Det är ett hundratal soldater och officerare som deltar i systemövningen på FMTS. De fungerar som ett tillfälligt sammansatt förband, med både en teknisk pluton som ligger i bakre ledet, och reparationsplutoner för de olika materielsystemen längst fram i insatsen. Efter sin grundläggande soldatutbildning har de nu utbildats i närmare tolv veckor i sin tekniska befattning vid FMTS. De kan sin uppgift som tekniker, men att felsöka, reparera eller skaffa reservdelar blir svårare när man samtidigt ligger i fält och måste sova i tält, gå vakt och vara beredd att skydda sig mot angripare.

– Det här ger jättemycket för våra soldater, säger tekniska plutonens chef, Hans-Olof Egberth. Nu har de upplevt själva vad som händer om kaminen slocknar mitt i natten när det är åtta minusgrader ute, och vet varför vaktposttjänsten måste fungera. Får de inte sova är de inga bra tekniker heller.

På Ringenäs skjutfält några kilometer därifrån dundrar nu stridsfordon 90 fram över ett fält. Sex skott går av i rask följd och de flesta träffar målet. Men det viktigaste med skjutningen är att det är systemteknikerna som turas om att både köra och skjuta, de som annars skickas fram först när något måste felsökas och kanske repareras.
– Det är bra att vi får pröva allt, eftersom vi ska veta hur allting fungerar, säger Richard Davidsson.
– Jag har verkligen sett fram emot den här skjutningen, säger hans soldatkollega Jacob Fredriksson. Vi tekniker har aldrig fått skjuta förut, så man var lite nervös. Men det gick ju förvånansvärt bra!

När den tekniska delen av deras värnpliktsutbildning snart är slut återvänder de till sina hemmaförband för att ingå i deras reparationsplutoner. Men de ser också att de har lärt sig mycket som de kan ha användning för i det civila: elektronik, hydraulik och motorlära.

En bit därifrån sticker det upp två master för sambandssystemet TS 9000. I hytten sitter Thomas Sjöholm och Patrik Johannesson, som båda är från Ledningsregementet, men nu har fått sin utbildning till systemtekniker på TS 9000 vid FMTS. De ser till att radiokommunikationen fungerar mellan alla enheter i övningen, och har ständig koll via sina datorer.
– Det är en rolig befattning, tycker de, det är mycket att hålla reda på och mycket som ska felsökas. Under den här delen av utbildningen har vi verkligen fått en djupare förståelse för systemen.