Broinstruktörer vinterutbildas

Norrbottens pansarbataljon fick även denna vinter, trots att regementet inte har någon däcksbro 200-pluton, möjlighet att samöva övergång av strömmande vattendrag. Detta kunde genomföras under vinterkursen för instruktörer på däcksbrosystemet den 8-12 mars.

Ledningsplutonen ur skyttekompaniet trafikerar kursdeltagarnas nyupprättade förbindelse över Luleå älv. Foto: Försvarsmakten
Pontonerna sjösätts och den flytande bron börjar ta form.
Pontonerna sjösätts och den flytande bron börjar ta form. Foto: Försvarsmakten
Även vård skall ha sin tid.
Även vård skall ha sin tid. Foto: Försvarsmakten
Däcksbroförbindelse upprättad i Luleå älv, mars 2010.
Däcksbroförbindelse upprättad i Luleå älv, mars 2010. Foto: Försvarsmakten
Pontonerna sjösätts och den flytande bron börjar ta form. Foto: Försvarsmakten
Även vård skall ha sin tid. Foto: Försvarsmakten
Däcksbroförbindelse upprättad i Luleå älv, mars 2010. Foto: Försvarsmakten

Kursen Däcksbro 200 vintertid är en påbyggnadskurs som vänder sig till de elever som tidigare gått instruktörskursen på systemet. Syftet var att eleverna och nu skulle bygga på sin kunskapsbank genom att lära sig använda brosystemet vintertid i isvak. Eleverna var officerare ur I 19:s ingenjörkompani, Försvarsmaktens vinterenhet i Boden och Fältarbetsskolan i Eksjö. Dessutom deltog elever ur den nya aspirantutbildningen.

Nya hjälpmedel

Kursen förbereddes veckan innan då leveransutbildningen på isupptagningsutrustningen genomfördes. Officerare ur ingenjörkompaniet tog då bland annat upp isvak i Klyvens broläge vid Ängesholmen.
Utbildningens inleddes med teorigenomgångar och materielförberedelser medan tisdagen användes till broförankringsarbeten ledda Lars Arltoft från Försvarets materielverk. Han höll i leveransutbildningen av det nya hydrauliska utrustningen för neddrivning av spetten som ingår i markförankringsutrustningen.

Avisningsutbildning

De första pontonerna sjösattes under tisdagskvällen och vid lunchtid på onsdag fanns en färdigutbyggd broförbindelse färdig att trafikera. Ingenjörkompaniet tillsammans med delar av pansarbataljonens skyttekompani fick då möjligheten att trafikerade den utbyggda förbindelsen. På eftermiddagen bröts förbindelsen och fyra pontoner lämnades kvar i vaken för att få frysa ihop inför kommande dags avisningsutbildning.

På torsdagen plockades de sista pontonerna ur vattnet och avisades under eftermiddagen. På kvällen vårdades och lastades den bromateriel som använts under utbildningen. Kursen avslutades på fredagen med redovisning av examinationsuppgifter och utdelning av kursintyg.