Avlösning i Norrland

När kadetterna på 217:e kompaniet hade slutfört sin vinterutbildning i Arvidsjaur var det dags för den äldsta kursen på skolan (215:e kompaniet), att resa norrut. Kadetterna på den kursen kommer att vara sammanlagt fyra veckor i Norrland, för att genomföra fältövning och fortsatt vinterutbildning. Fältövningen och vinterutbildningen ingår i den akademiska utbildningen och genomförs av Försvarshögskolan med stöd av Försvarsmakten.

Spel på kadetternas stridsplaner. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna redovisar sina stridsplaner före avmarsch.
Kadetterna redovisar sina stridsplaner före avmarsch. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna på väg upp på en höjd för att jämföra kartan med verkligheten.
Kadetterna på väg upp på en höjd för att jämföra kartan med verkligheten. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna arbetar med att lösa en stridsuppgift.
Kadetterna arbetar med att lösa en stridsuppgift. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna redovisar sina stridsplaner före avmarsch. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna på väg upp på en höjd för att jämföra kartan med verkligheten. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna arbetar med att lösa en stridsuppgift. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Att genomföra fältövning är inte, som det kanske låter, frågan om att genomföra övning i strid. Utbildningen bedrivs dock ute i fält på dagtid, med rekognoscering och spel på olika taktiska exempel med spelande förband. Syftet är att kadetterna skall lära sig hur man utnyttjar förband på kompani- och bataljonsnivå, men även att kunna ge order till pluton. Idag används ju våra militära förband mest på uppdrag i andra länder, men vi skall även kunna verka med dem i Sverige.

Under två veckors tid genomför kadetterna fältövning i trakten av Kiruna. På tisdagen genomförde kadetterna spel på sina taktiska lösningar, längs väg E 45 mellan Vittangi och Karesuando. Dagen började med att kadetterna redovisade de stridsplaner de hade rekognoscerat dagen före. Efter det var det dags att sätta sig i bilarna för att åka upp till trakten av Övre Soppero som ligger ungefär 5 mil söder om gränsen mot Finland. Där fick kadetterna öva sig i att översätta bilden på kartan till verkligheten. Sedan åkte vi söderut någon mil, där kadetterna fick beskriva hur de tänkte genomföra striden med sina förband. Lärarna lät dem också pröva hur deras lösningar höll mot ett tänkt fientligt agerande. Efter lunch var det så dags att med hjälp av bandvagnar ta sig ut i terrängen vid sidan av vägen för att diskutera hur man löser strid i väglös terräng. Det ställer särskilda krav på planering för att få fram mat, drivmedel och så vidare, särskilt vid strid i vintermiljö.

Efter dessa två veckor är det dags för fortsatt regelrätt vinterutbildning. Den utbildningen genomförs under två veckor i trakten av Kvikkjokk. Det blir vidareutbildning i förläggningstjänst och fjällkunskap. I fjällkunskapen ingår bland annat lavinkunskap och att kunna gå in i en tillfällig förläggning i en nödsituation. Strid i vintermiljö är också en del av utbildningen.

När kadetterna återvänder till Stockholm är det dags för deras tio veckor långa självständiga examensarbete, som de genomför var och en för sig med stöd av en handledare.