Att gå från utveckling till förändring

Att leva i och leda förändringsarbete var ämnet för Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhets (FM LOPE) årliga nätverksmöte. – I en så stor omställning som Försvarsmakten står inför, räcker det inte att bara utveckla och förfina, utan vi måste också förändra, sa major Niclas Ljung från FM LOPE i sitt inledningsanförande.

Många deltagare med olika erfarenheter bidrog till bra samtal under mötet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Organisationsforskare Carina Löfström föreläste.
Organisationsforskare Carina Löfström föreläste. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Ett tema rätt i tiden tyckte Kristoffer Wallin.
Ett tema rätt i tiden tyckte Kristoffer Wallin. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Organisationsforskare Carina Löfström föreläste. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Ett tema rätt i tiden tyckte Kristoffer Wallin. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Det är flera stora förändringar på gång i Försvarsmakten. Ett nytt personalförsörjningssystem, nytt affärssystem och avveckling av utlandsstyrkan gör att det gamla måste ställas mot det nya. Inte för att de gamla sätten att arbeta är dåliga utan för att de inte oreflekterat kan tillämpas i det nya. Det fanns med andra ord en hel del att reflektera över under nätverksträffen. För att ge de cirka 75 deltagarna inspiration och nya infallsvinklar bjöds under första dagen på föreläsningar av bland andra Kerstin Dejemyr från Polisen som pratade om polisens yrkeshandledning av aspiranter som ett stöd in i polisyrket.
Men först ut var organisationsforskare Carina Löfström som under flera år följde Postens stora omorganisation då de gick från myndighet till företag på 1990-talet.
– Förändring tar tid, förklarade Löfström, i Postens fall över tio år. Gamla vanor är svåra att ändra på. De måste diskuteras och reflekteras, annars fortsätter man göra som man alltid gjort.

Kapten Ulrika Palm vid Trängregementet kände igen Försvarsmakten i forskarens slutsatser.
– Vi är alla väl medvetna om att stora förändringar är på gång, men det känns ändå som att vi mest kör på som vanligt. Den sista kullen värnpliktiga utbildas fortfarande och dem måste vi ha fokus på. Samtidigt måste vi också blicka framåt och förbereda oss på det nya. Därför är det så viktigt att få avsätta de här dagarna för det.

Livliga diskussioner

Nätverksmötet pågick i två dagar, där den andra dagen nästan helt ägnades åt gruppdiskussioner. Där kom det bland annat fram att det finns en stor kunskapstörst kring hur det nya personalförsörjningssystemet ska fungera och vad det kommer att innebära. Oavsett hur det kommer att fungera, såg deltagarna att plutonchefer och andra första linjens chefer kommer att få en nyckelroll i systemet. De såg också ett behov av att återta och utveckla instruktörsutbildningen, där den nya grundläggande militära utbildningen (GMU), skulle kunna fungera som en motor. Även polisens modell med yrkeshandledning diskuterades flitigt.

– Det har varit givande, berättar kapten Kristoffer Wallin från Amf 1. Temat ligger rätt i tiden och det är alltid viktigt att få sätta ord på känslor och diskutera frågor som finns i bakhuvudet. Det blir bra samtal när deltagarna som är här, har med sig olika erfarenheter från sina förband, från Polisen och från Försvarshögskolan.

Även David Clausson, som jobbar med personalfrågor vid Polisen i Halland, tyckte att seminariet varit givande.
– Det har verkligen varit jätteintressant! Jag kommer att ta med mig många bra idéer som diskuterats framförallt vad gäller rekrytering. Förhoppningsvis har jag tillfört något också.

Som avslutning samlades deltagarna för att summera diskussionerna och tog med sig ett antal frågeställningar hem, för att där titta närmare på vad det kan innebära för just deras arbetsplats.