Att arbeta med gender är att se helheten

Helena Hoffman är Gender Field Advisor inom FS19 som just nu missionsutbildas på Livgardets internationella utbildningsenhet. I maj löser Helena av Ulrika Rosenkilde som innehar tjänsten under FS18.

Helena Hoffman, Gender Field Advisor inom FS19, missionsutbildas på Livgardets internationella utbildningsenhet. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Gender Field Advisor för FS18,  Ulrika Rosenkilde tillsammans med Jerker Sundström och Björn Rydbeck under invigning av Womens Garden i Mazar-e-Sharif.
Gender Field Advisor för FS18, Ulrika Rosenkilde tillsammans med Jerker Sundström och Björn Rydbeck under invigning av Womens Garden i Mazar-e-Sharif. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Gender Field Advisor för FS18, Ulrika Rosenkilde tillsammans med Jerker Sundström och Björn Rydbeck under invigning av Womens Garden i Mazar-e-Sharif. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

– Gender handlar om genus och sociala roller. Ett viktigt fokus för en Gender Field Advisor är att se till det sociala samspelet mellan könen. För att vi inom ISAF (International Security Assistance Force) ska kunna nå våra mål inom säkerhet och utveckling måste vi möta hela den afghanska befolkningen. Gender är inte bara en kvinnofråga eller en kvinnosaksfråga, säger Helena Hoffman.

Som Gender Field Advisor ingår Helena i ledningsgruppen och fungerar som rådgivare, bollplank och sakkunnig både taktiskt och operativt, i första hand till chefen FS19, men även till staben och övrig personal. Helena tjänstgjorde i Kosovo under KS07 mellan december 2002 och juni 2003, men då som sjukgymnast.
– Jag började som anställd inom Försvarsmakten 1996, som sjukgymnast vid Kustartilleriet i Vaxholm. Efter försvarsmaktsbeslutet 2004 flyttades förbandet till Berga 2005. Ett år senare blev jag tillfrågad att under ett projektår arbeta heltid, minns Helena.

På den tiden var Helena ensam om att arbeta på heltid på förbandsnivå som jämställdhetshandläggare.
– Jag jobbade, förutom med jämställdhet, brett med etik, moral, värderingar, HBT-frågor (Homo-, Bi- och Trans-), etnicitet och alla diskrimineringsgrunder, förklarar Helena.

Efter att ha vidareutbildat sig till handledare för FN-resolution 1325 inom Genderforceprojektet och sedan till Gender Advisor sökte Helena tjänsten som Gender Field Advisor inom FS19. Sverige var bland de första att inrätta tjänsten Gender Field Advisor. Numera har Norge också den tjänsten och de utbildas i Sverige. Inom NATO i Afghanistan finns två Gender Advisors. På norra regionens Head Quarters, som just nu leds av Tyskland, kommer också en Gender Advisor att finnas inom kort.
– Det är roligt att kunna få vara en del av ett eget yrkesnätverk i fält. Jag tror att det kommer att ge oss ett vidare och mer långsiktigt perspektiv. Vi kommer att kunna stödja varandra, samarbeta och dela erfarenheter, säger Helena.

Helena menar att det finns många förutfattade meningar om kulturella skillnader och att det är fel att påstå att en manlig soldat inte kan prata med en kvinna ur lokalbefolkningen. Eller att en kvinnlig soldat inte kan föra samtal med afghanska män. Helena berättar om den samverkansutbildning som FS19 genomgår. Den handlar om interkulturell kommunikation, islam, kultur, traditioner och vardagsliv. Utbildningen hålls av personer som arbetat i Afghanistan och afghaner som nu bor i Sverige.
– Vi ska inte sitta här hemma och måla upp kulturella svårigheter kopplade till genus, familj och religion, menar Helena. Däremot är det ytterst viktigt att vi har modet att ifrågasätta gamla arbetsmetoder. Att vi vågar söka nya kontakter, samverkar kring utvärdering, samlar erfarenheter och drar slutsatser.

Helena förklarar att det praktiskt kan handla om att hela tiden fråga sig själv var man patrullerar, på vilka gator och vilka man möter. Var har man största chansen att träffa både män och kvinnor? Hur samverkar man med byråd och finns både kvinnor och män representerade där eller behöver man söka upp vissa för att kunna föra en dialog?
– Det handlar om att ha ett helhetsperspektiv och om att möta alla. Det är en förutsättning för att nå missionens mål, avslutar Helena.