Anhöriga besökte sina soldater

Någon gång innan klockan nio syntes första bilen vid infartsposten och snart strömmade folk in. Trosskompaniet hade bjudit in anhöriga för att de skulle få besöka sina soldater i fält.

Kompanichefen hälsar anhöriga välkomna. Foto: Södra Wadsbo kompani
Efter vissa svårigheter att få fyr på fotogenköken lyckades det till slut med servering och snart fick de flesta tillfälle att stilla hungern med en korv eller två.
Efter vissa svårigheter att få fyr på fotogenköken lyckades det till slut med servering och snart fick de flesta tillfälle att stilla hungern med en korv eller två. Foto: Södra Wadsbo kompani
Efter vissa svårigheter att få fyr på fotogenköken lyckades det till slut med servering och snart fick de flesta tillfälle att stilla hungern med en korv eller två. Foto: Södra Wadsbo kompani

Kvällen innan det var dags grupperade kompaniet på körplan, en stor öppen yta utanför Skaraborgs regemente, för att där kunna visa sin verksamhet. Soldaterna jobbade hårt under kvällen och morgonen för att bli färdiga med alla förberedelser, fordon städades ur, latriner upprättades och vägen in till kompaniets grupperingsplats märktes upp.

På morgonen den 14 mars var det ett hundratal bilar som parkerades med stöd av utsedda parkeringsvakter och förväntansfulla anhöriga gick med försiktiga steg på den halkiga planen mot kompaniet.

Efter kaffe och bulle fick de ta del av en avlämning av kompaniet och kompanichefen major Jasin Ulama hälsade alla välkomna.
– Det är viktigt att vi försöker beskriva vår verksamhet för de anhöriga. Det ger en ökad förståelse för oss och verkar naturligtvis positivt för den stundande rekryteringen av soldater till kompaniet, förklarar kompanichef Ulama.

Besökarna fick gå runt och se var soldaterna hade sin arbetsplats, hur de sover när de är fältgrupperade och vilka vapen de har. Många såg med nyfikenhet på de nya min- och splitterskyddade lastbilarna och flera glada barn sågs sitta bakom ratten med ett stort leende på läpparna.  

– För första gången fick jag visa upp och förklara vad min roll är på kompaniet. Jag fick också tillfälle att presentera mina gruppkamrater och min gruppchef, säger värnpliktige Philip Jogner som tjänstgör som signalist på kompaniets ledningsgrupp.

Dagen avslutades med en stridsförevisning av eskortgruppen. Med hörselproppar i öronen fick besökarna följa hur soldaterna löste eskortuppgiften med smattrande kulsprutor och automatkabiner.