Åklagare startar utredning

Svensk åklagarmyndighet har inlett en förundersökning med anledning av händelsen i Afghanistan där två svenska officerare och en lokalanställd tolk stupade den sjunde februari i år.

När svenska medborgare dödas i utlandet är det rutin att svensk åklagare och polis utreder fall då det finns misstanke om våldsbrott. I denna händelse finns misstanke om att en civil afghansk medborgare mördat de svenska officerarna.

Internationella åklagarkammaren i Stockholm är ansvarig för utredningen och det råder förundersökningssekretess. 

Parallellt fortsätter Försvarsmaktens undersökningskommission, FMUK, sin utredning.