Afrika i fokus

Nordic Battlegroup kan under sin beredskapsperiod, första halvåret 2011, komma att sättas in nästan var som helst i världen. En kontinent med många utmaningar är Afrika. Av den anledningen genomförs just nu en två veckor lång Afrika-utbildning för delar av personalen i NBG.

Patrick Ryan är projektledare för NBG:s Afrika-träning, här i samspråk med NBG:s Gender Adviser Monica Larsson. Första veckan genomförs i Enköping. För ungefär 40 av deltagarna väntar sedan ytterligare en veckas utbildning i Kenya. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Den första veckan deltar runt 120 personer från i stort sett alla förband som ingår i Nordic Battlegroup. På schemat står bland annat föreläsningar från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Folke Bernadotteakademin: 

– Det är inte helt otänkbart att den Europeiska Unionen kan besluta att vi ska sättas in vid en eventuell konflikt någonstans i Afrika, säger den irländske officeren Commandant Patrick Ryan, som är projektledare för utbildningen och jobbar på NBG:s högkvarter i Enköping. Därför är det viktigt att vi har god geopolitisk kunskap om regionen, att vi ökar vår kunskap om hur Afrika ser på sina egna problem och att vi ökar vår medvetenhet om hur exempelvis trafficking och andra sexuella övergrepp används som vapen i krig.

Patrick Ryan pekar också på vikten av att man inom stridsgruppen har god kunskap om hur klimatet och bristen på en fungerande infrastruktur kan påverka en operation.

Tisdagens utbildning inleddes med en föreläsning i folkrätt från Dick Clomén från Röda Korset. Han ser positivt på Nordic Battlegroups Afrika-utbildning:
– Det här är ett sätt att börja mobilisera sig inför en eventuell insats. Min föreläsning om folkrätt är bara en av många delar som man behöver ta till sig - både som person men också rent operationellt, säger han.

Nästa vecka fortsätter utbildningen men då på plats i Afrika. Ungefär 30 svenskar och tiotalet från de fyra övriga deltagarländerna reser då till Nairobi i Kenya för att fördjupa sina kunskaper vid Humanitarian Peace Support School, den kenyanska motsvarigheten till Swedint.
– Alla länder som ingår i NBG har deltagit med personal vid insatser i Afrika och vi studerar naturligtvis deras lärdomar men det kan ändå inte jämföras med de erfarenheter man kan dra på plats, avslutar Patrick Ryan.