”Vi kommer väl förberedda”

Nu är det snart dags för Cold Response. Den 17 februari inleds övningen som i år har 8500 deltagare från 14 nationer. Den näst största svenska enheten är Arméns jägarbataljon ur Norrbottens regemente med närmare 200 soldater och officerare.– Vi genomför just nu fjällsäkerhetsutbildning med hela bataljonen i Hemavan så vi känner oss redan väl förberedda, berättar kapten David Engström.

Arméns jägarbataljon förbereder sig i Hemavanfjällen i Västerbotten. Foto: Försvarsmakten
Svensk militärpolissoldat under Cold Response 2006.
Svensk militärpolissoldat under Cold Response 2006. Foto: Försvarsmakten
Svensk militärpolissoldat under Cold Response 2006. Foto: Försvarsmakten

Cold Response är den högst prioriterade övningen i norska försvarsmaktens övningsprogram för 2010. Många av operationerna under övningen kommer att genomföras i så kallade kustnära farvatten - gränslandet mellan land och sjö, samt i nära anknytning till vägar, övningsområden och befolkade områden. Att operera i sådana områden under vinterförhållanden är en stor utmaning.

Fjällsäkerhet i fokus

För soldaterna i jägarbataljonen rör det sig i stor omfattning om extrem fjällterräng med starkt varierande väderförhållanden. Precis sådan fjällterräng finns i just Hemavan och Tärnafjällen i södra Lappland.
– Vi kom till Hemavan i början av vecka 6 och vi har till att börja med genomfört fjällsäkerhetsutbildning med hela bataljonen. Dessutom har vi börjat med den specifika utbildningen för de olika plutonerna, det är bland annat strid, spaning och ledningsträning i fjällterräng. Vi fortsätter fjällutbildningen hela denna vecka tills vi lämnar Hemavan. Vi kommer att vara mycket väl förberedda för Cold Response, säger David Engström.

Livgardet i Boden

Livgardet från Kungsängen bidrar med högvaktssoldater som ska ingå ett lätt skyttekompani under övningen. Dessutom deltar närmare 90 militärpolissoldater ut Livgardets livskvadron. Båda enheterna har sedan början av vecka 6 varit i Boden och genomfört vinterutbildning med stöd av Norrbottens regemente.
– Innan vi åkte upp har vi haft fyra veckors vinterutbildning. Sen började egentligen övningen för oss redan när vi startade från Kungsängen med landsvägmarschen upp till Boden. Under dagarna här har vi bland annat övat grunder i vintertjänst med kontroll av materiel och utrustning samt även genomfört en stridskjutning. Vi har haft riktigt bra dagar här i Boden och jag måste verkligen få påpeka hur väl omhändertagna vi har blivit, berättar kapten Mats Silfver.

Militärpolissoldaterna fortsätter sin vinterutbildning i Boden under denna vecka och inleder marschen upp mot Nordnorge på onsdagen den 17 februari.
– Våra soldater är mycket positiva och motiverade. Det ska bli spännande att få prövas i ett internationellt sammanhang och jobba med andra länders militärpoliser, avslutar Mats Silfver.