Värnpliktsinformation – kontakta förbandet om du ej kunnat ta dig hit i dag

På grund av väderförhållandena så är det många av våra värnpliktiga som ej kunnat ta sig till förbandet i dag. Om du är en av dem så vill vi att du kontaktar din kompanichef eller adjutant enligt listan nedan.

211. stab och trosskompaniet
Kompanichef Claes Wetterström, 0381-187 21, 070-545 42 34

214. ingenjörkompaniet
Kompanichef Jonas Larsson 0381-187 31, 070-200 93 64
Adjutant Mats Larsson 0381-187 30, 070-228 87 50 

222. ingenjörkompaniet
Kompanichef Rickard Jacobsson 0381-180 22, 076-649 21 86
Adjutant Kenneth Merbach 0381-187 10, 070-601 46 48

EOD. kompaniet
Kompanichef Gary Campbell of Argyll 0381-180 16, 070-698 17 73
Adjutant Leif Wisén 0381-181 61, 070-225 35 50