Vägen till fungerande stöd åt ledningen

Från nyinryckt soldat till att vara ett stöd åt ledningen. Soldaterna har utbildats i befattningar som nu tillsammans utgör en resurs åt bataljonsstaben när den ska leda förbandet i en insats. Kommande övning blir ett av de första tillfällena som kunskaperna prövas.

Soldaterna håller på att sätta upp en stabsplats Foto: Anna Carlsson/Försvarsmakten
Stabens arbetsutrymme består bland annat av tält.
Stabens arbetsutrymme består bland annat av tält. Foto: Anna Carlsson/Försvarsmakten
Stabens arbetsutrymme består bland annat av tält. Foto: Anna Carlsson/Försvarsmakten

I somras ryckte de in och med vita snitslar leddes soldaterna som skulle till Lifkompaniet mot rätt kasern där de välkomnades av sina befäl. Först fick de tio veckors grundläggande soldatutbildning, sedan utbildning för sin specifika befattning och nu ska de öva i den befattning de är tränade för.

Uppgifter för ledningsplutonen

För en av Lifkompaniets plutoner, ledningsplutonen, är uppgiften att upprätta bataljonens stabsplats och se till att personalen i bataljonsstaben kan hålla kontakt med, och leda sitt förband. På plutonen finns bland annat befattningar som stabsassistenter, sambandssoldater och signalister.

En av utbildningslinjerna är stab/sambandsskolan som har som uppgift att utbilda många av de befattningar som finns på ledningsplutonen. Här har soldaterna bland annat utbildats på radiosystem, lägesuppföljning, ordergivning och ordermottagningen, ledningsutrymmen samt strömförsörjning. Alla delar i utbildningen är grunden till att soldaterna ska kunna fungera som en enhet och serva en stab, både nationellt och internationellt.

Delarna ska fungera tillsammans

Under en, för den här vintern vanlig vecka, med omväxlande väder från snöstorm till riktigt kallt med många minusgrader var soldaterna på stab/sambandsskolan på slutövning för sin befattningsutbildning. Nu skulle de olika enheterna och soldaterna fungera tillsammans. Vädret gjorde att både soldater och materiel sattes på hårda prov. 

Nästa steg blir den övning som nu står för dörren. Ledningsplutonen ska iväg på Brigadstridsledningsövning 10. Den genomförs för att öva och skapa förutsättningar för väl fungerande sambands- och ledningssystem mellan brigad- och bataljonsstaber. Staberna ska övas i att leda insatser så effektivt och säkert som möjligt - både här i Sverige och på annan plats i världen.

Scenariot för Brigadstridsledningsövning 10 är en militär insats i Sverige, Västa Götaland ska befrias.  Nu ska ledningsplutonen se till att bataljonsstaben från P 4 får det stöd de behöver för att kunna leda sitt förband i insatsen på bästa sätt.