Utvecklad akutsjukvård i Afghanistan

På tisdagen överlämnade Armétaktisk stab (ATS) en utvecklad förmåga för akutsjukvård till den svenska afghanistanstyrkan, FS 18. – Det är ett akut omhändertagande tidigt som räddar liv, säger örlogskapten Börje Sidenö, stabsläkare på ATS och den som ansvarat för projektet.

– Det är en självklarhet att vi ska kunna vara nära våra soldater och hjälpa dem, säger Stina Erikson som är gruppchef och ansvarig kirurg. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Övning i Afghanistan när Armétaktisk stab (ATS) överlämnat den utvecklade förmågan för akutsjukvård.
Övning i Afghanistan när Armétaktisk stab (ATS) överlämnat den utvecklade förmågan för akutsjukvård. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Det nya konceptet Forward Resuscitation Capacity (FRC) - akutbehandling med eller utan kirurgi – är utvecklat av ATS och sjukvårdsskolan vid K3 i Karlsborg och läggs direkt till i förbandets sjukvårdskedja.
Det nya konceptet Forward Resuscitation Capacity (FRC) - akutbehandling med eller utan kirurgi – är utvecklat av ATS och sjukvårdsskolan vid K3 i Karlsborg och läggs direkt till i förbandets sjukvårdskedja. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Med det nya konceptet kan man genomföra livsuppehållande insatser redan efter fem till tio minuter.
Med det nya konceptet kan man genomföra livsuppehållande insatser redan efter fem till tio minuter. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Övning i Afghanistan när Armétaktisk stab (ATS) överlämnat den utvecklade förmågan för akutsjukvård. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Det nya konceptet Forward Resuscitation Capacity (FRC) - akutbehandling med eller utan kirurgi – är utvecklat av ATS och sjukvårdsskolan vid K3 i Karlsborg och läggs direkt till i förbandets sjukvårdskedja. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Med det nya konceptet kan man genomföra livsuppehållande insatser redan efter fem till tio minuter. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Det nya konceptet Forward Resuscitation Capacity (FRC) - akutbehandling med eller utan kirurgi – är utvecklat av ATS och sjukvårdsskolan vid K3 i Karlsborg och läggs direkt till i förbandets sjukvårdskedja.

– Huvudsyftet är att vinna tid så att vi kan rädda liv, säger Börje Sidenö. Forskningen visar att 70 % av soldater som får livshotande skador avlider redan inom 5- 10 minuter, och de flesta dör av att de får för stora blodförluster. Då måste man få akut behandling direkt på platsen och kan inte vänta på transport.

Claes Dahl är chef för sjukvårdsskolan i Karlsborg.
– Det känns bra att kunna överlämna den utvecklade förmågan och utrustningen till FS 18. Vi har använt oss av de erfarenheter vi samlat på oss inom Försvarsmakten och dessutom jobbat nära med våra civila samarbetspartners för att kunna utveckla konceptet. Det viktigaste är att personalen här blir nöjda. Vi har tränat dem både hemma i Sverige och här i Afghanistan.

Börje Sidenö poängterar hur viktigt det är att inte låsa sig i ett visst sätt att tänka.
– Vi får aldrig säga att detta är konceptet som gäller. Vi måste hela tiden utveckla vår förmåga och alltid sträva att utveckla det vi gör. Bara efter en veckas träning på plats här i Afghanistan har vi nya idéer och förbättringspunkter med oss hem.

Med det nya konceptet kan man genomföra livsuppehållande insatser redan efter fem till tio minuter. Det handlar främst om att stoppa blödningar och stabilisera cirkulationen, se till att andningen fungerar och att rädda skadade funktioner som till exempel synen. Dessutom är smärtlindring en viktig punkt vid akutbehandling.

– Det är en självklarhet att vi ska kunna vara nära våra soldater och hjälpa dem. Det är något som de har rätt till tycker jag. Och en förutsättning för det är att vi kan vara så här rörliga, säger Stina Erikson som är gruppchef och ansvarig kirurg.

FRC är ett tvådelat koncept. Den ena delen - Forward Resuscitation Team (FRT) - är mer rörlig och har inte kirurgisk förmåga. Den består av elva till tolv personer och bemannas av kirurg, narkosläkare, operationssköterska och narkossköterska samt ett närskydd. Utrustningen är lätt, flexibel och bärbar och förhoppningen är att man ska kunna påbörja den akuta vården snabbt.

Den andra delen – Forward Surgical Team – kan genomföra samma akuta omhändertagande plus akutkirurgi. Den bemannas på liknande sätt men med en extra kirurg och utrustningen är mindre rörlig och är tänkt till planerade militära operationer då det är för stort avstånd till befintlig kirurgisk förmåga.

Båda enheterna kan agera självständigt under en kortare tid innan de behöver assistans från understöd och logistikenheter.