Uppförandekod- en självklarhet för NBG

Att soldater uppträder på ett korrekt sätt och inte kränker någon kan vara skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad operation. Redan nu pågår därför arbetet med en Code of Conduct – uppförandekod – för personalen som ingår i Nordic Battlegroup.– För mig är det här en utomordentligt viktig fråga, säger styrkans chef  brigadgeneral Stefan Andersson.

Redan nu pågår arbetet med en uppförandekod för personalen i NBG inför en eventuell insats (arkivbild). Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Nordic Battlegroup kan under sin beredskap första halvåret 2011 bli insatta nästan vart som helst i världen:
– Oaktat vart vi hamnar så är en nyckel till framgång att lokalbefolkningen känner förtroende för oss, säger Stefan Andersson.
I en debattartikel i lördagens Svenska Dagbladet uppmärksammade den folkpartistiske jämställdhetsministern Nyamko Sabuni det faktum att många svenska myndigheter saknar uppförandekoder vid tjänstgöring utomlands. I artikeln lyftes dock bland annat Försvarsmakten fram som ett positivt undantag:
– Vi har en bra värdegrund att utgå ifrån, säger Stefan Andersson. Dessutom finns det flera FN-resolutioner som talar om bland annat kvinnor och barns särskilda utsatthet i konflikter.
Vid Nordic Battlegroups högkvarter – Force Headquarters – finns en särskild Gender Advisor som har till uppgift att arbeta med den här typen av frågor:
– Hon jobbar just nu tillsammans med flera andra med att ta fram en uppförandekod och som sedan alla soldater och officerare från våra fem deltagande länder ska få utbildning i, berättar Stefan Andersson.