Unik spelning med historisk klang och not

Söndagen 28 februari spelar Livgardets dragonmusikkår (LDK) en unik konsert på Musikmuseet i Stockholm. De musikaliska verken som grävts fram ur Krigsarkivets notskatter, spelas på antika svensktillverkade mässingsinstrument från handskrivna originalnoter.

Söndagen 28 februari spelar Livgardets dragonmusikkår en unik konsert på Musikmuseet i Stockholm. Bilden är från LDK:s festkonsert i Eskilstuna förra året. Foto: Katja Öber/Försvarsmakten
Gustav Lundström, musikdirektör vid LDK.
Gustav Lundström, musikdirektör vid LDK. Foto: Försvarsmakten
Notböckerna med handskrivna noter har använts vid konserter mellan 1870 och 1900.
Notböckerna med handskrivna noter har använts vid konserter mellan 1870 och 1900. Foto: Oskar Fåglefelt
Gustav Lundström, musikdirektör vid LDK. Foto: Försvarsmakten
Notböckerna med handskrivna noter har använts vid konserter mellan 1870 och 1900. Foto: Oskar Fåglefelt

Livgardets dragonmusikkår har med hjälp av militärmusikforskaren Åke Edenstrand letat fram noter direkt ur stämböckerna på Krigsarkivet där allt finns sparat. Huvuddelen av musiken som spelas på söndag är hämtad från före detta Livregementets dragoners (K2) arkiv. Notböckerna med handskrivna noter har använts vid konserter mellan 1870 och 1900. Dessa har fotograferats av eftersom det varken är tillåtet att låna eller kopiera dem.
– Noterna är som konstverk, noggrant handskrivna med gåspenna, berättar Gustav Lundström, musikdirektör vid LDK.
– Det är roligt att se att de här noterna verkligen har använts. I många fall har musikerna antecknat i kanterna, var och när styckena har spelats. Som till exempel ”spelad på HMS Fylgia” och ”tisdag förmiddag, Carlsson sjösjuk” avslutar Gustav.

Stämböckerna omfattar bland annat operaouvertyrer och konsertvalser av många av dåtidens populära kompositörer som Strauss, Rossini, Puccini och Verdi men även kända svenska namn som Bernhard Crusell. Vissa av de stycken som Livgardets Dragonmusikkår hittat har tyvärr blivit lite bortglömda med åren.
– Noterna visar på en tekniskt svårspelad, varierad och omfattande repertoar, förklarar Gustav.

Under söndagens konsert kommer musikerna att framföra styckena ifrån original notblad med svensktillverkade mässingsinstrument från denna tid, vilket är en viktig del för att kunna återskapa klangen i en dåtida kavallerimusikkår. Försvarsmusikens (FöMus) kårer spelar återkommande på äldre instrument, som de svenska modellerna av esskornett och ventilbasun.

– Det är unikt att merparten av våra instrument som spelas på söndag är av originalmodell. Vår konsert blir ett unikt tillfälle att höra dessa instrument i sitt rätta sammanhang, berättar Gustav. Instrumenten har lånats av musiker och samlare både inom och utanför kåren.

– Jag tycker att man ska ta tillfället i akt att komma och lyssna på den genuina och historiska klangen av en kavallerimusikkår avslutar Gustav.