Undersökningskommissionen på platsen för attacken

Försvarsmaktens undersökningskommission har under cirka en veckas tid sedan ankomsten till Afghanistan arbetat intensivt med sin oberoende utredning. Utredningen ska bringa klarhet i omständigheterna runt attacken där kapten Johan Palmlöv, löjtnant Gunnar Andersson och tolken Mohammad Shahab Ayouby stupade.

General Jan-Gunnar Isberg på platsen för attacken där två officerare och en tolk stupade. Foto: sergeant Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Utredningen leds av brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg som har en mångårig erfarenhet av utlandsuppdrag bland annat i Afghanistan. På söndagen gjorde kommissionen en besiktning av platsen där attacken utfördes. 

– Vi har sedan ankomsten lagt ner mycket arbete med att klarlägga händelsen och har kommit en bit på väg. Vi går grundligt tillväga och att besöka platsen var mycket viktigt för att få en uppfattning av vad som skett, säger general Isberg.

Utredningen på plats beräknas ta en till två veckor. Sedan ska allt utredningsmaterial analyseras. Kommissionens första rapport ska vara klar under mars månad.