Undersökningskommissionen på plats i Afghanistan

I dag onsdag kom Försvarsmaktens undersökningskommission (FMUK) till den svensk-finska campen Northern Lights i Afghanistan.

Kommissionen ska utreda händelsen i söndags då två svenska officerare och en lokalanställd tolk sköts till döds och en svensk soldat sårades.

FMUK är en undersökningsgrupp som har till uppgift att undersöka händelser, tillbud och olyckor inom Försvarsmaktens ansvarsområde.

– Kommissionen kommer att undersöka vad det var som hände och ge rekommendationer om hur man förhindrar att det händer igen. Dessutom ska de titta på bakgrunden till det inträffade, säger överstelöjtnant Henrik Nerpin på Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion.

 Kommissionen består av sju personer och leds av brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg. I mars ska de lämna en första rapport och senast i slutet av maj ska de vara klara med sin undersökning.