Undersökningskommissionen åter från Afghanistan

Försvarsmaktens undersökningskommission har återvänt från Afghanistan. Och nu fortsätter ett intensivt analysarbete av all fakta som hämtats in för att fastställa händelseförloppet då två svenska officerare stupade.

Rättsmedicin på Karolinska sjukhuset kommer också att lämna en redogörelse om hur officerarna avled.

– Jag räknar med att ha en preliminär rapport över vad som hände i mitten av mars, säger arméinspektören Berndt Grundevik.